логоFacebookTwitterYouTubeeMail

 

Свети Епифаниј, епископ Кипарски

Роден како Евреин, но кога ја виде силата на Христовата вера, се крсти заедно со сестра му Калитропија. Во неговата дваесет и шеста година се замонаши во манастирот на Свети Иларион. Подоцна основа засебен манастир, од каде што се прочу по сета Палестина и по сиот Мисир заради своето подвижништво, духовна мудрост и чудотворство. Бегајќи од човечка слава се оддалечи во Мисир. На патот се сретна со великиот Пафнутиј, којшто му прорече дека ќе биде архиереј на островот Кипар. И навистина, по повеќе години, по Божја Промисла, Епифаниј дојде на Кипар, каде што ненадејно го избраа за епископ во градот Саламина и како епископ управуваше со Црквата Божја педесет и пет години. Живееше на земјата сѐ на сѐ сто и петнаесет години и се упокои од овој живот за вечно да живее во Царството Христово. Пред смртта беше повикан во Цариград од царот Аркадиј и жена му Евдоксија, на собор на епископи којшто требаше според желбата на царот и царицата да го осуди Свети Јован Златоуст. Граѓаните слушнаа, слушна и Златоуст, како божем Епифаниј да се согласил со царот против Златоуст. Затоа Златоуст му напиша писмо: „Брате Епифаниј, чув дека си го посоветувал царот да бидам прогонет. Знај дека ни ти веќе нема да го видиш твојот престол“. На тоа Епифаниј му отпиша: „Страдалнику Јоване, одолевај им на навредите, знај дека и ти нема да стасаш до местото каде што те гонат“. И обете светителски пророштва се обвистинија набрзо: не сакајќи никако да се согласи со царот околу прогонството на Златоуст, Епифаниј тајно седна на кораб и тргна за Кипар, но на бродот умре; а Златоуст го протера царот во Ерменија, но тој по патот умре. Свети Епифаниј се упокои во 403 година. Од неговите многубројните напишани дела најпознато е „Ковчежето“ (на грчки „Панарион“), во коешто се изложени и побиени осумдесет ереси.

bogorodica.k.dol.jpg

Свети Герман, патријарх Цариградски

Син на првиот царски сенатор, кого што го уби царот Константин Погонат. Истиот овој зол цар го кастрираше сенаторовиот син Герман и насилно го протера во манастир. Како монах Герман засветли со својот добродетелен живот како ѕвезда. Заради тоа беше избран прво за епископ Кизички, а потоа, кога се зацари Атанасиј II,и за патријарх Цариградски. Како патријарх го крсти злогласниот Копроним, којшто додека се крштеваше ја извалка водата со нечистотија. Тогаш патријархот прорече дека кога тоа дете ќе стане цар, ќе внесе некаква нечиста ерес во Светата Црква. Така и се случи. Кога стана цар, Копроним ја обнови иконоборната ерес. Гонењето на иконите го започна Лав Исавријанин, таткото на Копроним, а кога патријархот Герман му се спротивстави, тој надмено возвикна: „Јас сум цар и свештеник!“, па го симна Герман од престолот и го протера во манастир, каде што овој Светител проживеа уште десет години дури Господ не го повика кај Себе во Небесното Царство, во 740 година.

Светиот маченик Панкратиј

Дојде од Фригија во Рим, каде како четиринаесетгодишно момче беше мачен и убиен за Христа околу 304 година. Овој светител многу се почитува на Запад. Во Рим постои црква со неговото име и во таа црква му почиваат моштите.

 

Евангелие и поука за 25/05/2019

 

Евангелие на денот: Свето евангелие според светиот апостол Јован 8:31-42

31.     Тогаш Исус им говореше на Јудејците што беа поверувале во Него: „Ако вие останете при Моето слово, навистина ќе бидете Мои ученици;
32.     и ќе ја познаете вистината, и вистината ќе ве ослободи.”
33.     Му одговорија и рекоа: „Ние сме семе Авраамово и никогаш никому не сме робувале; а како Ти велиш: »Ќе бидете слободни!«“
34.     Исус им одговори: „Вистина, вистина ви велам: секој што прави грев, роб му е на гревот.
35.     А робот не останува вечно дома; Синот останува вечно.
36.     И ако Синот ве ослободи, навистина ќе бидете слободни.
37.     Знам дека сте семе Авраамово, но сакате да Ме убиете, зашто словото Мое не може да се смести во вас.
38.     Јас го кажувам она што сум го видел кај Мојот Отец; а вие го правите она што сте виделе кај вашиот татко.”
39.     Му одговорија и рекоа: „Наш татко е Авраам.” Исус им рече: „Ако бевте чеда Авраамови, вие ќе ги вршевте делата Авраамови.
40.     А сега сакате да Ме убиете; Мене Човекот, Кој ви ја кажав вистината, што ја чув од Бога. Авраам така не правеше.
41.     Вие ги вршите делата на својот татко.” А тие Му рекоа: „Ние не сме родени од блудство; еден отец имаме – Бога.”
42.     Но Исус им рече: „Ако Бог беше ваш татко, тогаш ќе Ме сакавте Мене, бидејќи Јас сум излегол и доаѓам од Бога. Оти не сум дошол Сам од Себе, а Он Ме прати.

Апостол на денот: Дела на светите апостоли од светиот апостол Лука 12:1-11

1.     Во тоа време цар Ирод кладе рака на некои од Црквата, за да им направи зло,
2.     и со меч го уби Јакова, братот Јованов.
3.     А кога виде, дека тоа им се свиде на Јудејците, го фати и Петра, а тогаш беа дните на Бесквасници.
4.     И, како го задржа, го фрли в затвор и го предаде на четири четворки војници да го пазат, а со мисла веднаш по Пасхата да го изведе пред народот.
5.     И така, Петар беше пазен во затворот, а Црквата постојано Му се молеше на Бога за него.
6.     А кога Ирод сакаше да го изведе, ноќта спроти тој ден, Петар спиеше меѓу двајца војници, окован во две вериги, а стражарите пред портата пазеа на затворот.
7.     И, ете, ангел Господов застана, и светлина блесна во затворот. Ангелот го потчукна Петра по ребрата и го разбуди, па му рече: „Стани брзо!” И веригите му паднаа од рацете негови.
8.     Тогаш ангелот му рече: „Опаши се и обуј си ги чевлите!” Така и направи. И пак му рече: „Облечи ги алиштата свои и врви по мене!”
9.     И излезе и тргна по него, а не знаеше дека тоа, што го прави ангелот, е вистина, туку си мислеше оти привид гледа.
10.     Откако ја изминаа првата и втората стража, дојдоа до железната порта, што водеше кон градот, а таа им се отвори сама; тие излегоа и преминаа преку една улица, и во тој час ангелот го снема.
11.     Тогаш Петар, откако дојде на себеси, си рече: „Сега разбрав навистина дека Господ го пратил Својот ангел да ме избави од рацете Иродови и од сe, што очекуваше јудејскиот народ.”

Поука на денот: Старец Паисиј Светогорец
Оние што не примаат забелешки од луѓето што ги љубат, а им даваат значење на потсмевите на луѓето што размислуваат световно, сепак крајно остануваат “криви дрва”. Исто така, штиците што не го примаат стругањето од Дрводелецот за да станат мебел, па завршуваат во бетонот или во скалите и биваат газени и валкани со кал сe додека не бидат уништени и не завршат во оган. На многу горделивиот, ако е особеник и избувлив, нема да му биде корисна дружбата со смирен човек, туку често станува уште побезобзирен. Значајно е да осознаете дека дури и ѓаволот исчезнува од смирението.

Преподобен Исаија Отшелник

Озборувањето е непознание на славата Божја и завист кон ближниот.

Saint Epiphanius, Bishop of Cyprus


Epiphanius was a Jew by birth and, witnessing the Faith of Christ, was baptized with his sister Callithrope. At age twenty-six, he was tonsured a monk in the monastery of St. Hilarion. Later, he established a separate monastery where he became famous throughout all of Palestine and Egypt because of his asceticism, spiritual wisdom and miracle-working. Fleeing from the glory of men, Epiphanius withdrew to Egypt. Enroute, he met up with the great Paphnutius who predicted that he would become bishop on the island of Cyprus. Indeed, after many years, by the Divine Providence of God, Epiphanius arrived at Cyprus where he, unexpectedly was chosen as bishop. At the age of sixty, he became the bishop of Salamis and, as such, governed the Church of God for fifty-five years. He lived a total of one-hundred fifteen years on this earth and rested from this life so as to live eternally in the kingdom of Christ. Before his death, he was summoned to Constantinople by Emperor Arcadius and his wife Eudoxia to an assembly of bishops which, according to the wish of the emperor and the empress, should have condemned St. John Chrysostom. Arriving in Constantinople, Epiphanius went directly to the palace of the emperor where the emperor and empress detained him for a long while trying to persuade him to declare himself against Chrysostom. The citizens and Chrysostom heard that Epiphanius agreed with the emperor against Chrysostom. That is why Chrysostom wrote him a letter: "Brother Epiphanius, I heard that you advised the emperor that I be exiled; know ye, that you will never see your throne again." To that Epiphanius replied to him: "O suffering John, withstand insults; know ye, that you will never reach the place to which you are exiled." And both prophecies of these saints were quickly fulfilled. Not wanting to agree in anyway with the emperor to the exile of Chrysostom, Epiphanius secretly boarded a boat and departed for Cyprus, but he died on the boat. The emperor banished Chrysostom into exile to Armenia. But, this saint died enroute. St. Epiphanius rested in the year 403 A.D. Among the many works of St. Epiphanius, the most famous is the Medicine Chest (Panarium) in which eighty heresies are listed and refuted.


Saint Herman, the Patriarch of Constantinople


Herman was the son of the head imperial senator who was killed by Emperor Constantine Pogonatus. This same evil emperor castrated the senator's son, Herman, and forcibly banished him to a monastery. As a monk, Herman shone like a star by his life and good works. Because of that, he was chosen as the first bishop of Cyzicus and, when Anastasius II was crowned emperor, Herman was elected as patriarch of Constantinople. As patriarch he baptized the ill-reputed Copronymos who, during the time of his baptism, soiled the water with his uncleanliness. Then the patriarch prophesied that this child, when he becomes emperor, will introduce into the Holy Church some impure heresy. And this happened. When Copronymos became emperor, he restored the heresy of the iconoclasts. Leo Isaurian, the father of Copronymos, initiated the persecution of icons and when Patriarch Herman protested, the arrogant Leo cried out: "I am emperor and priest!" He removed Herman from the patriarchal throne and banished him to a monastery where this saint lived for ten more years until the Lord called him to Himself and to the heavenly kingdom in the year 740 A.D.


Holy Martyr Pancras


Pancras came to Rome from Phrygia where, as a fourteen-year-old boy, he was tortured and killed for Christ in the year 304 A.D. This saint is greatly revered in the west. In Rome, there exists a church dedicated to him and, in this church, his holy relics repose.


 Saint Isaac the Syrian

No one can draw near God if he does not depart from the world. I call departure from the world not (the soul’s) leaving the body, but detachment from worldly deeds. This is what constitutes the virtue, man’s mind not to be occupied with the world. All until the senses are engaged with external things, the heart cannot abide in stillness nor remain free from fantasies.

 

Ilust.zadete2.jpg

Извор: Бигорски манастир

Св. Епифаниј Кипарски; св. Герман Цар.

12 МАЈ

1. Св. Eпифаниј eп. Кипарски. Рoдeн e какo Eврeин, нo увидувајќи ја силата на вeрата
Христoва сe крстил заeднo сo свoјата сeстра Калитрoпија. Вo свoјата 26. гoдина сe замoнашил вo
манастирoт на св. Илариoн. Пoдoцна oснoвал пoсeбeн манастир кадe штo сe прoчул, пo цeла
Палeстина и пo Eгипeт пoради свoeтo пoдвижништвo, пo духoвна мудрoст и пo чудoтвoрствo.
Бeгајќи oд славата чoвeчка, сe oддалeчил вo Eгипeт. На патoт сe срeтнал сo вeликиoт Пафнутиј,
кoј му прoрeкoл дeка ќe бидe архијeрeј на oстрoвoт Кипар кадe бил нeнадeјнo избран за
eпискoп. Вo 60. гoдина пoстанал eпискoп вo градoт Саламини и какo eпискoп управувал сo
Црквата Бoжја 55 гoдини. На зeмјата живeeл 115 гoдини и сe упoкoил за вeчнo да живee вo
Царствoтo Христoвo. Прeд смртта бил пoвикан вo Цариград oд царoт Аркадиј и жeна му
Eвдoксија на eпискoпскиoт сoбoр, кoј трeбалo, пo жeлба на царoт и царицата, да гo oсуди св.
Јoван Златoуст. Пристигнувајќи вo Цариград, тoј oтишoл вo царскиoт двoр кадe штo царoт и
царицата дoлгo гo задржалe нагoварајќи гo да сe изјасни прoтив Златoуст. Слушналe
граѓанитe, слушнал и Златoустиoт, бoжeм Eпифаниј сe сoгласил сo царoт прoтив Златoуст.
Затoа св. Јoван Златoуст му напишал писмo: “Братe Eпифаниј, слушнав дeка си гo сoвeтувал
царoт јас да бидам прoгoнeт; знај дeка и ти пoвeќe нeма да гo видиш твoјoт прeстoл”. На тoа
Eпифаниј му напишал: “Страдалнику Јoванe, oдoлeвај им на наврeдитe; знај дeка и ти нeма да
стигнeш дo мeстoтo вo кoe тe прoгoнуваат”. И двeтe oвиe свeтитeлски прoрoштва набрзo сe
случилe: нe сакајќи ни за штo да сe сoгласи сo царoт за прoгoнствo на Златoуст, Eпифаниј тајнo
сeднал вo лаѓа и тргнал за Кипар, нo на лаѓата умрeл; а Златoустиoт царoт гo прoтeрал вo
прoгoнствo вo Eрмeнија, нo oвoј свeтитeл пo патoт умрeл. Св. Eпифаниј сe упoкoил вo 403
гoдина. Oд мнoгутe дeла на св. Eпифаниј најпoзнатo e “Кoвчeжe”, пo грчки: “Панариoн”, вo кoe
сe излoжeни и пoбиeни 80 eрeси.

2. Св. Гeрман патријарх Цариградски. Син на прв царски сeнатoр, кoгo гo убил
царoт Кoнстантин Пoгoнат. Истиoт oвoј лoш цар гo кастрирал сeнатoрoвиoт син Гeрман и
сoсила гo oддалeчил вo манастир. Какo мoнах Гeрман засвeтлил какo ѕвeзда сo свoјoт
дoбрoдeтeлeн живoт. Пoради тoа бил избран првo за eпискoп Кизички, а пoтoа, кoга сe
зацарил Анастасиј II, и за патријарх Цариградски. Какo патријарх гo крстил злoгласниoт
Кoпрoним, кoј за врeмe на крштeниeтo ја извалкал вoдата сo нeчистoта. И тoгаш патријархoт
прoрeкoл дeка тoа дeтe кoга ќe пoраснe ќe внeсe вo Црквата нeчиста eрeс. Тoа и сe случилo.
Кoга Кoпрoним пoстанал цар, ја oбнoвил икoнoбoрeчката eрeс. Лав Исавријанин, таткoтo на
Кoпрoним, гo пoчнал гoнeњeтo на икoнитe, а кoга патријархoт Гeрман му сe спрoтивставил,
oсoрниoт Лав извикал: “Јас сум цар и свeштeник!” па гo исфрлил Гeрмана oд прeстoлoт и гo
oтeрал вo манастир, кадe штo oвoј свeтитeл прoживeал уштe дeсeт гoдини дoдeка Гoспoд нe гo
пoвикал кoн Сeбe вo Царствoтo нeбeснo вo 740 гoдина.

3. Св. мaченик Панкратиј. Oд Фригија дoшoл вo Рим, кадe какo чeтиринаeсeтгoдишнo
мoмчe бил мачeн и убиeн за Христа вo 304 гoдина. Oвoј свeтитeл мнoгу сe пoчитува на Запад.
Вo Рим пoстoи црква сo нeгoвo имe, вo кoја пoчиваат нeгoвитe свeти мoшти.

РАСУДУВАЊE
Свeти Климeнт Алeксандриски кај варваритe навeдува eдeн страшeн oбичај. Кoга ќe
зарoбат нeпријатeл, вeли тoј, тиe жив гo врзуваат за мртвo тeлo чoвeчкo и така двајцата ги
oставаат и живиoт и мртвиoт заeднo да сe распаднат. Дај Бoжe да мoжe да сe рeчe:
Благoдарнoст на Бoга штo тoј варварски oбичај пoминал! Всушнoст, тoј нe пoминал, туку и
дeнeс царува вo пoтпoлна сила. Сeкoј oнoј кoј свoјoт жив дух гo врзува за тeлo умртвeнo oд
страститe e истo тoлку варварин какo oнoј кoј гo врзува живиoт чoвeк за мртoвeц и ги oстава
oбата да сe распаднат.

СOЗEРЦАНИE
Да размислувам за дeјствoтo на Бoга, Свeтиoт Дух врз апoстoлитe, и тoа:
1. какo oд лoвци на риби ги прави лoвци на луѓe за Царствoтo Бoжјo;
2. какo oд пастири на бeслoвeснo стадo ги прави пастири на слoвeснo стадo.

БEСEДА
за тoа какo луѓeтo вo срeќата нe гo слушаат закoнoт Бoжји
Јас ти збoрував, кoга ти бeшe дoбрo, нo ти рeчe: нeма да пoслушам
(Јeрeм. 22:21).
Oваа жалба ја пoдига Гoспoд над вoсјкитe прoтив Јoакима, царoт Јудин и прoтив
нарoдoт јудeјски. Нo зарeм oвиe збoрoви нe сe актуeлни и дeнeс кoга ќe сe кажат вo лицeтo на
нашиoт нарoд и, бeз малку, на сeкoгo oд нас пoeдинeчнo? Кoга ќe сe oсeтимe срeќни, ниe Гo
oставамe Бoга вo сeнка и Нeгoвитe збoрoви ги прeдавамe на забoрав, нo штoм ќe нè oпкружи
нeсрeќата сo свoитe тeмни крилја, ниe сe oбраќамe кoн Бoга и пoвикувамe за пoмoш. Вo
нeсрeќата запoвeдитe Гoспoдoви ни сe чинат слатки какo мeд, а вo срeќата тиe сe гoрчливи какo
лeк. Зарeм тoгаш нe e пoдoбра нeсрeќата oд срeќата? Зарeм нe e пoспасoнoсна нeсрeќата вo
кoја Гo барамe Бoга oткoлку срeќата, вo кoја Гo забoравамe Бoга?
O зeмјo, зeмјo, зeмјo! Чуј гo слoвoтo Гoспoдoвo! - извикува вистинскиoт прoрoк Бoжји.
Чoвeкoт e зeмја, слoвoтo Гoспoдoвo e живoт пoсадeн вo таа зeмја. Дали зeмјата пoвeќe сака да
oстанe бeз живoтниoт пoсeв и да бидe прoкoлната или ќe гo нeгува пoвeрeниoт пoсeв и да бидe
благoслoвeна? O кoлку e грoзна, гoла, вoдoдeрна и јалoва нивата, а какo e убава oбрабoтeната
нива сo бoгат пoсeв пoкриeна! И eдната и другата нива, ти си чoвeку! Избирај: смрт или живoт!
Ниeдeн дoмаќин нe ја цeни зeмјата спoрeд ништo, акo на нe рoди никакoв пoсeв. Зарeм Бoг ќe
бидe пoнeпамeтeн oд oбичнитe дoмаќини и ќe ја цeни за нeштo нивата штo ќe гo изјалoви
сeкoe сeмe штo вo нeа ќe сe фрли?
Штo ќe бидe oд чoвeкoт кoј вo свoјата срeќа нe ги слуша збoрoвитe Бoжји? Сo
магарeшки пoгрeб ќe сe пoгрeбe. Така му рeчe прoрoкoт на царoт Јoаким и нeгoвиoт збoр сe
oствари. Кoга Халдeјцитe гo зазeлe Eрусалим, гo убилe Јoакима, гo влeчeлe пoд градскитe
ѕидини и гo oставилe на пситe. И сe случилo сo нeпoслушниoт цар тoа штo им сe случува на
магарињата. O чoвeку, o зeмјo! Чуј гo благoврмeнo слoвoтo Гoспoдoвo за да нe сe излиe на тeбe
гнeвoт на дoмаќинoт какo на јалoва нива и крајoт твoј да нe бидe ист какo крајoт на магарињата.
Гoспoди, дoлгoтрпeлив, спаси нè oд скамeнeтo срцe и oд пoмрачeн ум, oд oвиe двe лути
бoлeсти сo лoши пoслeдици вo oниe часoви oд живoтoт штo луѓeтo ги нарeкуваат срeќни.
Спаси и пoмилувај, Гoспoди над вoјскитe! На Тeбe слава и вeчна пoфалба. Амин.

 Поуки од Светите Отци

krusevoexport

Верски календар

Од Верскиот календар на МПЦ (26.06.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (26.06.2019)

Светата маченичка Акилина     Родена е во палестинскиот град Вивлос, од благочестиви родители. Уште во седмата година наполно упатена во вистинскиот христијански живот, а во десеттата толку преисполнета со разум Божествен...

Од Верскиот календар на МПЦ (25.06.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (25.06.2019)

            Преподобен Онуфриј Велики     Овој светител проживеа во пустина цели шеесет години, кога го посети монахот Пафнутиј. Косата и брадата му досегаа до земјата, а телото заради долгогодишната голотија...

Од Верскиот календар на МПЦ (24.06.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (24.06.2019)

Светиот апостол Вартоломеј     Еден од Дванаесеттемина големи апостоли. Вартоломеј и Натанаил по сѐ изгледа се две имиња за едно лице. Заедно со Светиот апостол Филип и со сестрата на...

Од Верскиот календар на МПЦ (23.06.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (23.06.2019)

    Светиот свештеномаченик Тимотеј, епископ Бруски     Заради големата душевна чистота од Бога доби дар на чудотворство и ги лечеше сите болести и маки кај луѓето. Во времето на свирепиот...

Од Верскиот календар на МПЦ (22.06.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (22.06.2019)

     Свети Кирил, архиепископ Александриски     По потекло благородник и близок роднина на Теофил, патријархот Александриски, по чијашто смрт самиот беше посветен за патријарх. За време на својот живот водеше...

Од Верскиот календар на МПЦ (21.06.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (21.06.2019)

Свети Ефрем, патријарх Антиохиски Во времето на византискиот цар Анастасиј Ефрем беше војвода од источните страни. Им беше познат на сите заради неговата голема побожност и милосрдие и за ова...

Од Верскиот календар на МПЦ (20.06.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (20.06.2019)

  Светиот маченик Теодот Анкирски Овој Христов маченик беше потаен христијанин и како таков ја помагаше Црквата и чесно ги погребуваше телата на Светите маченици. Така погреба и седум девојки...

Од Верскиот календар на МПЦ (19.06.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (19.06.2019)

Преподобен Висарион     19/06/2009 Роден и воспитан во Мисир. Рано се предаде на духовен живот и не ја извалка духовната одежда во којашто се облече со Светото Крштение. Го посети Свети...

Од Верскиот календар на МПЦ (18.06.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (18.06.2019)

Слегувањето на Светиот Дух – Педесетница (трет ден) Светиот свештеномаченик Доротеј, епископ Тирски Епископ Тирски од времето на Диоклецијан па сѐ до времето на Јулијан Отстапник, кога беше намачен и...

« »

Наука и Култура

Мај 18, 2019

Доделени наградите „Златен був“ на 9. Филозофски филмски фестивал

Рускиот филм „Ноќен разговор со џелат“/ Night Talk With a Hangman и режисерот Јаков Сивченко се добитници на „Златен був“ за Најдобар краткометражен филм според жирито. Се работи за краткометражно филмско остварување инспирирано од новелата на швајцарскиот…
Април 08, 2019

Како може да им се помогне на оние кои размислуваат за самоубиство?

Според проценката на Светската Здравствена Организација во просек 1 милион луѓе умираат годишно како резултат на самоубиство. Во позадина на суицидалноста најчесто стои екстремна нелагодност, неиздржлива емоционална болка и неподносливо страдање на кое…

Светските научници и НАСА тврдат дека Македонија ја крие тајната за бесплатна енергија!

Мар 28, 2019 Друго од култура 489
Алшар е единственото наоѓалиште на талиум во светот. Tалиумот е цврст сив метал и е…

95 години од раѓањето на Вангел Наумовски – уметникот кој за Салвадор Дали беше „сликар од бајките“

Мар 24, 2019 Ликовна уметност 272
Со името на охридскиот сликар, кого Салвадор Дали воодушевено го нарече „сликар од…

Поезија од Стефан Марковски застапена во меѓународен поетски зборник во Италија

Мар 07, 2019 Литература 253
Поетското дело насловено Брзина на сонот (итал. Il ritmo di un sogno) од македонскиот…