логоFacebookTwitterYouTubeeMail

19-20 ноември 2015 година (четврток  – петок) Свечена сала на Филозофскиот факултет

(19 ноември 2015)
П Р О Г Р А М А

модератор: доц. д-р Марија Тодоровска

10:00-10:15
МАЛ КОНЦЕРТ НА СТУДЕНТИ ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

10:15-10:30
ОТВОРАЊЕ НА СВЕЧЕНОСТА ПОЗДРАВНА РЕЧ НА РАКОВОДИТЕЛОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФИЛОЗОФИЈА проф. д-р Иван
Џепароски

И

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ФИЛОЗОФСКОТО ДРУШТВО НА МАКЕДОНИЈА
Љупчо Митковски

10:30-11:00
ПРОМОЦИЈА НА СПИСАНИЕ:
„Филозофска трибина 18“
промотор: доц. д-р Милан Ѓорѓевиќ

11:00-11:15
ДОДЕЛУВАЊЕ НА БЛАГОДАРНИЦИ И ПОЧЕСНИ ЧЛЕНОВИ НА ФИЛОЗОФСКОТО ДРУШТВО

11:15-11:30
Пауза

11:30-13:00
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 90-ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА АКАДЕМИК ЈОРДАН ПОП-ЈОРДАНОВ пригодна реч: Љубомир Гајдов
д-р Мартин Поповски
прикажување на документарниот филм:
Три животи

13:00-13:15
Пауза

13:15-14:15
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 85-ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА АКАДЕМИК  ГЕОРГИ СТАРДЕЛОВ
пригодна реч: проф. д-р Иван Џепароски
прикажување на документарниот филм:
Георги Старделов

(20 ноември 2015)
П Р О Г Р А М А

СИМПОЗИУМ
„ФИЛОЗОФИЈА  И ПОЛИТИКА“

ПРВА СЕСИЈА

Работно претседателство:
проф. д-р Ана Димишковска (претседател), д-р Мартин Поповски и Кирил Трајчев

09:30-09:50
Критика на политиката
акад. Георги Старделов

09:50-10:10
Филозофија, вредности, политика
акад. Владо Камбовски

10:10-10:30
Корумпирана критичка свест
(Како филозофијата на политиката стана апологија на политиката)
проф. д-р Ферид Мухиќ

10:30-10:50
Филозофијата и политиката
проф. д-р Јованка Кепеска

10:50-11:10
Етика или политика
(Популизмот меѓу идеологијата и демагогијата)
Љубомир Гајдов

11:10-11:40
Дискусија

11:40-12:00
Пауза

ВТОРА СЕСИЈА

Работно претседателство:
доц. д-р Трајче Стојанов (претседател),
м-р Сузи Тенева и Ана Дишлиеска-Митова

12:00-12:20
Писмо од Платон
проф. д-р Весна Томовска

12:20-12:40
Стапицата на Фукујама и смртта на политичкиот романтизам доц. д-р Бошко Караџов

12:40-13:00
Libera te tutemet ex infernis –
аскетско-философски медитации
за за-пустувањето и раз-градувањето
доц. д-р Милан Ѓорѓевиќ


13:00-13:20
Букчин во Курдистан
(Социјалната екологија и радикалната демократија во акција)
доц. д-р Јордан Шишовски

13:50-15:00
Пауза за ручек

ТРЕТА СЕСИЈА

Работно претседателство:
проф. д-р Мирко Ѓошевски (претседател), доц. д-р Јасмина Наумоска и Миранда Фејзулаху


15:00-15:20
Евроазиство – третиот пат на Русите
доц. д-р Трајче Стојанов

15:20-15:40
Сувереноста како зоосемантема
д-р Марија Тодороска


15:40-16:00
Естетиката на средбата заглавена во скопскиот јавен простор
доц. д-р Вангел Ноневски


16:00-16:20
Ниче и политичката моќ: политиката како игра на моќ и играта во кралската наука
м-р Душица Ѓокиќ

16:20-16:40
Филозофија, политика и идеологија
Лазар Гогов


16:40-17:45
Генерална дискусија
13:20-13:50
Дискусија


Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет,
Институт за филозофија
бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А, 1000 Скопје

Филозофско друштво на Македонија
бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А,
1000 Скопје
FB: PHILOSOPHICAL SOCIETY of MACEDONIAВидео содржини

Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie