логоFacebookTwitterYouTubeeMail

Македонската академија на науките и уметностите Ве поканува
на Меѓународниот научен собир „МИЛЕНИУМСКОТО ЗРАЧЕЊЕ
НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“,

што ќе се одржи

на 28 и 29 октомври
2016 година во МАНУ.

Научниот собир ќе започне на 28 октомври, петок, во 10 часот со
Првата работна сесија на тема: „Книжевност, јазик и литература“.


На 29 октомври, сабота, ќе се одржи Втората работна сесија на тема:
„Историја, теологија, археологија и историја на уметноста“.


На Научниот собир ќе земат учество голем број научни работници од Република Македонија, како и еминентни научници од Руската Федерација,
Чешка Република, Словачка Република, Украина, Република Литванија и Република Бугарија.

 

 

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА
НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИРМИЛЕНИУМСКОТО ЗРАЧЕЊЕ НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
МАНУ, 28-29 октомври 2016 година
Организационен одборакад. Блаже Ристовски (претседател), акад. Таки Фити
акад. Цветан Грозданов, акад. Владо Камбовски, акад. Ѓорги Поп-Атанасов, акад. Нада Поп-Јорданова,
акад. Георги Старделов и
д-р Сашо Цветковски (секретар)

П Р О Г Р А М А

28 октомври 2016 (петок)
9:30 – 10:00   Регистрација на учесниците10:00 ؘ                                                                                             
                                                                                                    
                                                                                                    
                                 
  Свечено отворањеПретседавачи: акад.Таки Фити и акад. Блаже Ристовски        

Поздравни обраќања:
акад. Таки Фити, претседател на Македонската академија на науките и уметностите

д-р Ѓорге Иванов, претседател на Република Македонија
         10.30 Пленарни реферати

акад. Георги Старделов (Скопје, Република Македонија)
На почетокот би зборот

акад. Блаже Ристовски (Скопје, Република Македонија)
Името на јазикот и писмото на св. Климент и етнонимот на Словенитеакад.

Цветан Грозданов (Скопје, Република Македонија)


Нови сознанија за Светиклиментовиот манастир на Плаошник


11:30 – 12:00      Кафе-пауза12:00 – 14:00 

Прва работна сесија: „Книжевност, јазик и литература“ Модератори: Вікторія
Володимирівна Горԑва и Ѓорги Поп-Атанасов
акад. Ѓорги Поп-Атанасов (Скопје, Република Македонија)
Св. Климент Охридски, “Moravia Magna и Slavia orthodoxa”Зденка Рибарова (Прага, Чешка Република)
Климентовите традиции во јазикот на текстовите од македонска редакцијаЕмилија Црвенковска (Скопје, Република Македонија)
За една можна реконструкција на „корпусот на Климент“Сергеюс Ю. Темчинас (Виьлнюс, Lietuvos Respublika)
Писал ли св. Климент Охридский общие службыРоман Кривко (Москва, Российская Федерация)
Региональная вариативность в древнем церковнославянском языке:
юго-западнобалканский ареалМария Йовчева (София, Република Бугария)
Архаични черти и иновации в езика на октоиховите канони на св. Климент ОхридскиВікторія Володимирівна Горԑва (Київ, Україна)
Украинские ученые  и украиноведческие вопросы на первом международном съезде
славянских филологов (Прага, 1929 г.)
14:00 – 15:00      Коктел15:00 – 17:00  

Втор дел од работната сесија: „Книжевност, јазик и литература“Модератори: Роман Кривко и Илија ВелевВера Стојчевска-Антиќ (Скопје, Република Македонија)
Охридскиот книжевен центар на ракописното наследствоДимитар Пандев (Скопје, Република Македонија)
Книжевното дело на свети Климент Охридски во контекст на новите книжевни
јазици и литературиДобрила Миловска (Скопје, Република Македонија)
Археографски преглед на преписите на Пространото житие на св. Кирил ФилозофКрасимира Илиевска (Скопје, Република Македонија)
Во слава на учителитеИлија Велев (Скопје, Република Македонија)
Химнографските состави за св. Климент Охридски во богослужбената
и во книжевната традицијаЛилјана Макаријоска (Скопје, Република Македонија) Аргиговиот триод и неговото место меѓу
ракописите од Охридската книжевна школаМаја Јакимовска-Тошиќ (Скопје, Република Македонија) Климентовите книжевни состави посветени на
првоучителите светите Кирил и МетодијВалентина Миронска-Христовска (Скопје, Република Македонија)
Климентовата традиција во македонскиот XIX век17:00 – 17:30   Дискусија29 октомври 2016 (сабота)10:00 – 18:00   Втора работна сесија: „Историја, теологија, археологија и историја на уметноста“10:00 – 14:00   ИсторијаМодератори: Peter Ivanič и Митко Б. ПановАлександар Атанасовски (Скопје, Република Македонија)
Свети Климент Охридски и европската димензија на неговото делоЈован Белчовски (Скопје, Република Македонија)
За местоположбата на Светиклиментовата епархијаPeter Ivanič and Martin Hetényi (Nitra, Slovenská republika)
St. Clement of Ohrid in the context of modern Slovak and Czech historiographyБобан Петровски (Скопје, Република Македонија)
Светиклиментовата словенска епископија v.s. т.н. Преславска цивилизацијаТони Филиповски (Скопје, Република Македонија)
27 јули (9 август) 916 г.: датум на упокојување или погребување
на св. Климент ОхридскиMartin Husár and Martina Škutová (Nitra, Slovenská republika)
Greek communities in Rome and the Cyrillo-Methodius MissionМитко Б. Панов (Скопје, Република Македонија)
Св. Климент Охридски во делата на Теофилакт и Хоматијан: историска
реконструкција и контекстуализација на византиската идеологијаСтојко Стојков (Благоевград, Република Бугария)
Свети Климент: епископ словѣ ньски/επισκόπου Βουλγαρίας12:00 – 12:30      Кафе-паузаСтојан Ристески (Охрид, Република Македонија)
По патот на апостол Павле: каде дошол свети Климент во Кутмичевица?Драган Ѓалевски (Скопје, Република Македонија)
Некои забелешки за дејноста на св. Климент Охридски во МакедонијаДраган Зајковски (Скопје, Република Македонија)
Житијата на св. Климент како историски извори: нов поглед кон еден стар проблемЕли Луческа (Прилеп, Република Македонија)
Во потрага по моштите на св. Климент ОхридскиМихаило Георгиевски (Скопје, Република Македонија)
Македонските кодики како огледало на христијанското дарителство,
со посебен осврт на струшката кодика, т.е. летописната книга на црквата
Св. Ѓорѓи во Струга од 1835–1913 г.Васил Ѓорѓиев–Ликин (Струмица, Република Македонија)
Св. Климент Охридски и кирилометодиевската традиција на почвата на Струмица и Струмичко –
проникнување и континуитет14:00 – 15:00   ТеологијаМодератори: Ратомир Грозданоски и Ацо ГиревскиРатомир Грозданоски (Скопје, Република Македонија)
Библиското име на свети Климент Охридски

Ѓоко Ѓорѓевски (Скопје, Република Македонија)
Библиското гледиште за правдата и праведноста во делата на св. Климент Охридски

Ацо Гиревски (Скопје, Република Македонија)
Омлитичко-практични белешки во однос на поуките, похвалите
и словата на свети Климент Охридски

Виктор Недески (Скопје, Република Македонија)
Историската и богословската основа за страдањето на св. Климент Охридски
и неговите сотрудници во Моравија
15:00 – 15:15   Дискусија
15:15 – 16:15  

Коктел16:15 – 18:30  

Археологија и историја на уметноста

Модератори: Аксиния Джурова и Сашо Цветковски

Елица Манева (Скопје, Република Македонија)
Рефлексии на просветителската мисија на св. Климент во Скопско

Бранислав Ристески (Прилеп, Република Македонија)
Делото на св. Климент Охридски и монашката населба од доцниот IX и почетокот
на X до средината на XV век на локалитетот Св. Преображение кај селото Зрзе

Љубинка Џидрова (Скопје, Република Македонија)
Времето на македонските просветители низ археолошките и историските податоциИгор Галевски и Антонио Јакимовски (Скопје, Република Македонија)
Глаголички букви врежани на средновековни грниња од СкупиАксиния Джурова (София, Република Бугария)
Към въпроса за иконографията на св. Климент ОхридскиРалица Русева (София, Република Бугария)
Присъствието на св. Климент в сцената Успение на св. НаумСашо Цветковски (Скопје, Република Македонија)
Портретите на св. Климент Охридски во делата на дебарско-мијачките зографиЕлизабета Касапова (Скопје, Република Македонија)
Доградбите на Светиклиментовата црква на Плаошник како одговор на современите
текови во доцновизантиската архитектураАнгелина Поповска (Скопје, Република Македонија)
Конзерваторски согледувања за една малку позната икона на св. Климент
од Охридската збирка18:30 – 19:00   Дискусија и затворање на Научниот собир
Информации за учесниците:Времетраењето на излагањата е ограничено до 15 минути,  а на дискусиите до 5 минути.По одржувањето на Научниот собир, ќе се отпечати Зборник на трудови. Текстовите за печатење (до 1
авторски табак) треба да му се достават на д-р Сашо Цветковски, најдоцна до 31.12.2016 година
e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.Видео содржини

Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie