логоFacebookTwitterYouTubeeMail

 

Словата и Словото

Свечена сала на Факултетот,

05.12.2019, 09:15 часот

Третиот Светиклиментов научен собир, на тема „Словата и Словото“, ќе се сосредоточи врз темата за словесноста, разбрана како основна карактеристика на човековото битие. Оваа фундаментална антрополошка претпоставка на европската мисла е присутна уште во антиката, каде примарно укажувала на човечката разумна, т.е. рационална способност. Но, полисемантичκиот философски поим „слово“ (λόγος), во христијанската антропологија добива една суштински нова димензија – личносната. Човекот е уникатно создание поради тоа што го носи образот и подобието Божјо во себеси, т.е. поради тоа што негов архетип и парадигма е самото Слово на Бога, втората ипостас на Света Троица. Човекот е „словесен“ не само затоа што е „рационално суштество“, туку заради тоа што тој во себе го носи самото Слово Божјо. Тоа, пак, ги опфаќа во себеси останатите „слова“, т.е. останатите значења и димензии на поимот „слово“.

Научниот собир „Словата и Словото“ има за цел да ја визира многуслојноста на прашањето за словесноста во контекст на философијата, филологијата, лингвистиката, книжевноста, психологијата, историјата, правото, социологијата, уметноста и архитектурата – и да ги постави во релација со православното богословие и да ги лоцира можните точки на нивно взаемно проникнување и синтетизирање.

 

Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ –СкопјеПравославен богословски факултет „Свети Климент Охридски“ –Скопје


ТРЕТ СВЕТИКЛИМЕНТОВ НАУЧЕН СОБИР
на тема:

СЛОВАТА И СЛОВОТО
Свечена сала на Факултетот, 05.12.2019, 09:15часот

П Р О Г Р А М А

 

09:15Отворање на научниот собир

Јован Белчовски

КУЛТОТ НА СВЕТИ КЛИМЕНТ ИЗРАЗЕН ВО ФРЕСКОПИСОТ

10:00Прва работна сесија(Работно претседателство: Милан Ѓорѓевиќ, Кирче Трајанов)

Венко Андоновски

ЗОШТО ЛИНГВИСТИКАТА И НАУКАТА НУЖНО ВОДАТ КОН БОГА

Ѓоко Ѓорѓевски

СЛОВОТО БОЖЈО ВО СТАРИОТ ЗАВЕТ

Ратомир Грозданоски

ВО ПОЧЕТОКОТ БЕШЕ СЛОВОТО...

Цане Мојаноски

ВЕРСКИОТ ФУНДАМЕНТАЛИЗАМ И ПОЛИТИЧКИОТ ЕКСТРЕМИЗАМ -СОВРЕМЕНИ СОСТОЈБИ, СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ

Марија Гиревска

ХРИСТИЈАНСКАТА КУЛТУРА КАКО ИЗВОР НА РЕАЛНОСТА НА ЕВРОПСКАТА КНИЖЕВНОСТ

 

10:50Дискусија

11:10 Втораработна сесија

Катица Ќулавкова

ПОЕТИКАТА НА МОЛИТВАТА И НА АЗБУЧНАТА МОЛИТВА

Ристо Солунчев

ТРАНСЦЕНДЕНТНОТО И ИМАНЕНТНОТО ВО ЦРКОВНАТА МУЗИКА

Димитри Кумбароски

ЗА ДУХОВНИТЕ И СЕТИЛНИТЕ АСПЕКТИ НА ЦРКОВНОТО ПЕЕЊЕ (за божествените логоси и за човечките елементи во црковното пеење)

Марија Тодоровска

ЛОГОСОТ КАЈ АЛЕКСАНДРИЈЦИТЕ (Филон, св. Климент и Ориген)

Виктор Недески

„ЕДНАТА ВОПЛОТЕНА ПРИРОДА НА БОГА СЛОВОТО“ –ОД АПОЛИНАРИЈ ЛАОДИКИСКИ ДО СВЕТИ КИРИЛ АЛЕКСАНДРИСКИ

Калистрат Санџакоски

ПАТОЛОШКАТА ИДЕЈА ЗАУБИВАЊЕ КАКО ФИКСАЦИЈА И ПСИХОЗА

 

12:10Дискусија12:30 Пауза


12:50Третаработна сесија(Работно претседателство: Ѓоко Ѓорѓевски и Дејан Борисов)

Емилија Црвенковска

МНОГУЗНАЧНОСТА НА ЛЕКСЕМАТА СЛОВО ВО ЦРКОВНОСЛОВЕНСКАТА ТРАДИЦИЈА

Димитар Пандев

СЛОВОТО И СЛОВЕСНОТО ВО СЛОВАТА НА КРЧОВСКИ И ПЕЈЧИНОВИЌ

Бобан Карапејовски, Марија Пандева

ЗА НЕКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ЈАЗИКОТ НА КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ

Милан Ѓорѓевиќ

ЗА ПРОСВЕТИТЕЛСТВОТО И СВЕТОСТА НА ПРЕПОДОБЕН КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ

Емил Ниами

ДОМОСТРОЈ: ПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕ НА СЕМЕЈНИОТ ЖИВОТ ВО РУСИЈА

Кирче Трајанов

ДИЈАЛОШКИОТ КАРАКТЕРНА ЦРКОВНАТА ПРОПОВЕД

 

13:50Дискусија

14:10Четвртаработна сесија

 Драган Зајковски

ЖИТИЕТО НА 15-ТЕ ТИВЕРИОПОЛСКИ МАЧЕНИЦИ КАКО ИЗВОР ЗА ЕПИСКОПИЈАТА НА БРЕГАЛНИЦА ВО ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА IX ВЕК

Метин Изети

КУРАНОТ-БОЖЈА РЕЧ И УНИВЕРЗАЛНА ВРЕДНОСТ

Анета Јовковска

БОЖЈОТО СЛОВО –ОСНОВА НА ПРАВОСЛАВНАТА ХРИСТИЈАНСКА ПЕДАГОГИЈА КАКО НАУКА

Илче Мицевски-Игнат

ЧОВЕЧКИОТ УМ И НЕГОВАТА РЕАЛНОСТ -КОНВЕРГЕНЦИИ И ДИВЕРГЕНЦИИ ПОМЕЃУ НЕВРОНАУКИТЕ И ЦРКОВНИТЕ ОТЦИ

Стефан Гоговски

СЛОВОТО БОЖЈО И СВЕТОТО ПИСМО. БОГОСЛОВИЕТО КАКО ПАТ КОН ОХРИСТОВУВАЊЕ НА ЧОВЕКОТ

 

15:00Дискусија15:20 Завршен збор

 

Извор:

https://pbf.edu.mk/naucen-sobir-na-tema-slovata-slovoto/?fbclid=IwAR0qysOPfH7whENnWHxLV0x4LEZJOf9m9MyS1ozNIH5DPIH8mcdH02_BKss

 

 

 Видео содржини

Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie