логоFacebookTwitterYouTubeeMail


Маке донска акаде мија на науките и уме тностите
16 ноември 2016 година


П Р О Г Р А М А


10:00–10:30 Поздравни обраќања:
акад. Таки Фити, претседател на Македонската академија
на науките и уметностите
Џе фри Голдстајн, заменик-шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје
акад. Владо Камбовски, раководител на Центарот за стратегиски истражувања при
МАНУ
10:30–10:40 Куса пауза (давање изјава за ме диумите )
10:40–11:40 ПРВА СЕСИЈА
Главе н говорник / модератор:
д-р Румјана Же ле ва
Институт за изучување на општествата и знаењето,
Бугарска академија на науките, Софија (ИИОЗ – БАН)
Јазик, дијалог, толеранција: современи предизвици и перспективи
Говорници:
д-р Бе са Арифи
Правен факултет, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово
Ефективно процесирање на криминалот од омраза
како предуслов за негова превенција
м-р Лилјана Пе цова–Илиеска
Дирекција за заштита на лични податоци, Скопје
(Само)регулаторни модели за одговорно објавување на коментари
на интернет vis-à-vis случајот Delfi против Естонија
д-р Ервис Мартани
Универзитет „Марин Барлети“, Тирана
Интеркултурен дијалог, образование и политики
како алатки за справување со нетолеранцијата
11:40 – 12:00 Кафе -пауза
12:00 – 13:00 ВТОРА СЕСИЈА
Главе н говорник / модератор:
д-р Едмонд Цане
Академија на науките на Албанија, Тирана
Говорници:
Виолета Ѓорѓиевскa
Интернет хотлајн провајдер, Скопје
Размислувај глобално, делувај локално – Македонска перспектива
д-р Коста Барјаба, дописен член
Академија на науките на Албанија, Тирана
м-р Јонијада Барјаба
Школа на глобални студии, Универзитет Сасекс, Брајтон
Албанија: држава која прифаќа? Културните корени
на толерантни имиграциони политики
д-р Лазар Нане в
Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип
д-р Иван Анастасовски
Факултет за физичко образование, спорт и здравје,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Интернетот и социјалните мрежи како алатка на навивачите
за ширење на говор на омраза и дискриминација во спортот
13:00 – 13:30 Завршни видувања и дискусија
13:30 Закуска

 


Информации за уче сниците:
На Конференцијата ќе биде обезбеден симултан превод
на македонски, албански и англиски јазик.
Времетраењето на излагањата е ограничено до 15 минути,
а на дискусиите до 5 минути.Видео содржини

Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie