логоFacebookTwitterYouTubeeMail

 

nikolai

Сите сакаме Господ да даде единство во верата на земјата. Но, ги помешувате работите.

Помирувањето и обединувањето на луѓето е една работа, додека обединувањето на религиите е сосема друга работа. Христијанството бара од сите нас, да ги сакаме сите со сето наше срце, без разлика на која вера припаѓаат.

Истовремено, мораме да ја чуваме нашата вера и учењето точни. Како христијани, мора да бидете милостиви кон целиот свет, кон сите луѓе. Дури и својот живот треба да го дадете за нивно добро.

Но, немате право да се допирате до вистините за Христос. Затоа што не се ваши. Верата во Христос не е наша сопственост,  да правиме со неа што сакаме.

Свети Николај Велимировиќ

Извор: http://www.johnsanidopoulos.com/2016/02/on-coexisting-with-people-of-other.html


единство, екуменизам, Свети Николај Велимировиќ
On Coexisting With People of Other Religions

By St. Nikolai Velimirovich

We all want God to give unity of faith to the world. But you are confusing things.

The reconciliation of people is one thing, while the reconciliation of religions is another. Christianity requires all of us to love everyone with all our hearts, whatever faith they may have.

At the same time we are ordered to keep our faith and doctrines intact. As Christians you must be merciful to the while world, to all people. Even your life you should give on their behalf.

But you have no right to touch the truths of Christ. Because they are not yours. The faith of Christ is not our property to do with it as we wish.

 Видео содржини

Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie