логоFacebookTwitterYouTubeeMail

 

Во периодот од 11 до 13 октомври 2019 година во Охрид и Струга ќе се одржи меѓународната конференција „Света Софија – Премудроста која си изгради дом“, организирана од Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје.
Еден дел од конференцијата е посветен на храмот на охридските архиепископи именуван по Мудроста – црквата „Света Софија“ во Охрид, нејзината историја, архитектура, фрескоживопис и уметност, додека другиот дел е восредоточен на мудроста во Библијата, теологијата, философијата и во традицијата на Црквата.
На оваа меѓународна конференција ќе учествуваат научници и теолози од повеќе земји: Италија, Германија, Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија и Македонија.
Отворањето на конференцијата е предвидено за во 17 часот на 11 октомври 2019 година во црквата „Света Софија“ во Охрид, на кое ќе се обратат Неговото Блаженство, Архиепископот охридски и македонски г.г. Стефан и проф. д-р Никола Јанкуловски, Ректор на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје.
    Програмата

 ПРОГРАМА / PROGRAM
Меѓународна конференција
Света Софија – „Премудроста која си изгради дом“
Охрид – Струга, 11-13 октомври 2019
Internationl Conference
St. Sophia – “Wisdom has build her House”
Ohrid - Struga, 11-13 October 2019
ПЕТОК, 11 ОКТОМВРИ – „СВ. СОФИЈА“, ОХРИД
FRIDAY, 11 OCTOBER – „ST. SOPHIA”, OHRID
Поздравни говори и отварање на конференцијата
Welcoming speeches and opening of the Conference
Негово Блаженство
Архиепископ Охридски и Македонски
г.г. Стефан
His Beatitude Stefan,
Archbishop of Ohrid and Macedonia
Проф. д-р Никола Јанкуловски
Ректор на Универзитетот
„Свети Кирил и Методиј“ во Скопје
Prof. d-r Nikola Jankulovski,
Rector of Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
САБОТА, 12 ОКТОМВРИ – ХОТЕЛ „ИЗГРЕВ“, СТРУГА
SATURDAY, 12 OCTOBER – HOTEL “IZGREV”, STRUGA
Сесија Ι / Session I
09:00-10:30
ROLAND MEYNET
Pontifi cia Università Gregoriana - Roma
«“La saggezza ha costruito la sua casa” (Pr 9,1-18)»
MARIO CIFRAK
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mudrost i čuda. Novozavjetna perspektiva
ИВАЙЛО НАЙДЕНОВ
Богословски факултет, Софийски университет
„Св. Климент Охридски“
Човешката мъдрост и Божествената премъдрост
в Стария Завет
РАТОМИР ГРОЗДАНОСКИ
Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј, Скопје
Божјата Премудрост во Новиот Завет
(текстови, анализи и толкувања)
ЕМИЛ СТОЯНОВ
Богословски факултет, Софийски университет
„Св. Климент Охридски“
Wisdom in the perspective of the Book of Proverbs (Ch. 8)
NIKOLAJ ARACKI ROSENFELD
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
»Hodite, jedite od mojega kruha i pijte vina koje sam
pomiješala.« (Mudre izreke 9.5) Mudrost poziva na gozbu.
10:30 -11:00 Дискусија / Discussion
11:00 -11:15 Kaфе пауза / Coff ee Break
Сесија ΙI / Session II
11:15-12:30
KARL-WILHELM NIEBUHR
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Theologische Fakultät
The Book of the Wisdom of Solomon in Ancient Judaism and
Church Tradition
IVAN DIMITROV
Богословски факултет, Софийски университет
„Св. Климент Охридски“
The Verb σοφίζειν and its derivatives in the Greek Text of the Bible
РОСЕН РУСЕВ
Богословски факултет, Софийски университет
„Св. Климент Охридски“
Procopius of Gaza`s commentary on Proverbs 8:22-9:6
ЯНКА ДРАГОМИРОВА
Шумен
The Role of Wisdom in I Kings 3-11
ЕКАТЕРИНА ДАМЯНОВА
Богословски факултет, Софийски университет
„Св. Климент Охридски“
Establishment of the Wisdom on Zion
ЃОКО ЃОРЃЕВСКИ
Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“,
Уверзитет „Св. Кирил и Методиј, Скопје
Почетокот и крајот на мудроста (Проп. 12,9-14)
12:45 -13:15 Дискусија / Discussion
Сесија ΙII / Session III
14:45-16:15
MARIJA TODOROVSKA
Faculty of Philosophy, University “Sts. Cyril and Methodius”, Skopje
In a Pillar of Cloud: Wisdom (personifi ed) and/as The Logos in
Ancient Sources
NENAD MALOVIĆ
Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
The Wisdom of Folly
МИЛАН ЃОРЃЕВИЌ
Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј, Скопје
Мудроста, философијата и творештвото во Византија
КИРЧЕ ТРАЈАНОВ
Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј, Скопје
Патристичкото учење за creatio ex nihillo наспроти
софилогијата на отец Сергеј Булгаков
RUŽICA RAZUM
Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
Poučavanje mudrosti
АНЕТА ЈОВКОВСКА
Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј, Скопје
Воспитување во стравот Господен како почеток на мудроста
16:15 -16:45 Дискусија / Discussion
16:45 -17:00 Kaфе пауза / Coff ee Break
Сесија ΙV / Session IV
17:00-18:30
ДЕЈАН БОРИСОВ
Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј, Скопје
Света Софија, катедралната црква на МПЦ-ОА
ВИКТОР НЕДЕСКИ
Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј, Скопје
Богословските ставови на Лав Охридски изразени преку
фрескоживописот во Света Софија Охридска
GORAN JANIĆIJEVIĆ
Sarajevо
Ikonološke pretpostavke srednjovekovnih prikaza Premudrosti
ДРАГАНА ЈАЊИЋ
Институт за српску културу, Приштина-Лепосавић
Основне карактеритсике исихастичког покрета у
средњовековној Србији
СТЕФАН ГОГОВСКИ
Скопје
Мудроста преку христијанско-етичката призма.
За една градителка на човековата личност
ИЛЧЕ МИЦЕВСКИ-ИГНАТ
Скопје
Мудроста – највисокиот дар на Светиот Дух за човекот кој се
обожува
18:30 -19:00 Дискусија / Discussion
Завршни обраќања / Closing addressеs

2019 g.

 

 

 

 

 

 Видео содржини

Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie