логоFacebookTwitterYouTubeeMail

Самостојна изложба на Африм Спахиу во Чифте амам

Африм Спахиу е исклучително значаен автор за историјата на македонската уметност, тој е основоположник во сферата на современиот балкански филм – директор на фотографија и истакнат фотограф во регионот со редица самостојни изложби во значајни галериски простори во регионот и пошироко.

Oва е негова прва голема презентација во Македонија, каде ќе бидат изложени дела од изминатите речиси педесетина години од неговото творештво.

Африм Спахиу е професор, фотограф и продуцент на уметноста.
Роден е во Дебар на 3 мај 1951 година. Дипломирал на Академијата за театар, филм и телевизија на Универзитетот во Загреб, во класата на професорот Никола Танхофер.

Работел во Радио-телевизија Приштина и како директор на фотографија во Косовафилм. Тој е директор на фотографија на повеќе од 15 филмови од 1977 година до денес. Добитник е на неколку награди.

Живее и работи во Приштина.


Опусот на Спахиу опфаќа широк дијапазон на тематски преокупации, диверзни технички пристапи и идејни цели на реализација на осетливата светлина на хартијата. Тој го фотографира сето она што го опкружува притоа обидувајќи се колку што е можно да ја остави класичната функција или предметната уметност за себе, целејќи да реализира што поапстрактни состави кои нема да ја прекинат врската со реалноста, туку напротив ќе ја истакнат уште повеќе, но од една друга димензија и перспектива која во одрдени дела може да се третира како метафизичка.

 

 ---------------------------
Ekspozitë individuale e Afrim Spahiut në Çifte hamam

Afrim Spahiu është autor jashtëzakonisht i rëndësishëm në historinë e artit të Maqedonisë, ai është themeluesi në fushën e filmit bashkëkohore ballkanike - drejtor i fotografisë dhe një fotograf i shquar në rajon me një numër ekspozita solo në galeri të rëndësishme në rajon dhe më gjerë.

Kjo është paraqitja e tij e parë e madhe në Maqedoni, ku do të ekspozohen veprat e së kaluarës gati pesëdhjetë vjet të krijimtarisë së tij.

Afrim Spahiu është profesor, fotograf dhe prodhues i artit.

Ka lindur në Dibër më 3 maj 1951. Ai u diplomua në Akademinë e Teatrit, Filmit dhe Televizionit në Universitetin e Zagrebit në klasën e Profesor Nikolla Tannhofer.

Ka punuar në Radiotelevizionin në Prishtinë dhe si drejtor i fotografisë në Kosovafilm. Ai ka qenë drejtor i fotografisë për më shumë se 15 filma që nga viti 1977 deri më sot. Ai ka fituar disa çmime.

Ai jeton dhe punon në Prishtinë.

Opusi i Spahiut mbulon një gamë të gjerë të preokupimeve tematike, qasjet teknike dhe qëllimet ideologjike të realizimit të letrës të lehta të ndjeshme. Ai fotografon çdo gjë që e rrethon atë, ndërsa duke u përpjekur sa më shumë që të jetë e mundur për të lënë një funksion klasik apo artin material për veten e tyre, me qëllim për të realizuar kompozime abstrakte që nuk do të ndërpresin marrëdhëniet me realitetin, por më tepër për të theksuar më shumë, por nga një dimension tjetër dhe perspektivë të cilat në disa raste mund të trajtohet si metafizike.Видео содржини

Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie