логоFacebookTwitterYouTubeeMail

Во Македонскиот културен центар во Њујорк, на 27 октомври 2017 година (петок), со почеток во 18:00 часот ќе се отвори изложба на  Славица Јанешлиева со наслов „Впечатоци“.

Јанешлиева е уметница со изразен препознатлив мултимедијален пристап, но по својата примарна вокација таа е графичар, со исклучителна дарба за визуелна нарација.
Изложбата на графики насловена „Впечатоци“ на македонската јавност и беше претставена  во декември 2012- февруари 2013 година во галерискиот простор на Мала станица – Национална галерија на Македонија, под кураторство на аја Чанкуловска-Михајловска, а потоа и во „Магаза“ во  Битола во 2014 година. Со дел од графиките од оваа изложба, Јанешлиева ја претставува Македонија на низа меѓународни жирирани биенални и триенални светски графички манифестации.
„Впечатоци“ обединува неколку графички циклуси (Хаику 1 и 2, Булки, Импресии и Галичник) кои ја потврдуваат посветеноста на Јанешлиева кон истражувањето на бескрајните можности на одредена графичка техника и нејзиниот технички перфекционизам, постигнати преку специфичната визуелна пленливост на графичкиот израз. Теодосиевски во својот осврт кон изложбата ќе потенцира: „Овие Мироовски симплифицирани но експресивно силни графики, работени во различни техники - линорез, акватинта, сува игла - како да го синтетизираат сето нејзино дотогашно искуство. Уметницата сега ги решава проблемите најелементарно - боја, форма, потег! Тоа се безмалу цртачки изблици во различни графички техники, попатно собрани визуелни импресии на морски пејзаж, птица, дрво, ангел, прозорец ...! Односно,
Јанешлиева тука маестрално го решава најтешкиот проблем - со малку да соопшти многу, со лапидарен исказ, со елементарни средства да ја долови, сугерира, пренесе ... суштината!“
Изложбата е финансиски поддржана од Министерството за култура на Република Македонија.
Изложбата ќе биде отворена до 9 ноември 2017 година.

Славица Јанешлиева е родена 1973 година во Скопје. Дипломирала на ФЛУ 1996 и магистрирала на истиот факултет 1998 година. Редовен професор е на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Ова е нејзина 25-та самостојна изложба, а изложувала на над 200 групни (жирирани, курирани и по покана) изложби. Добитник е на повеќе награди. Нејзини дела се наоѓаат во колекциите на 17 музеи во Македонија, Србија, Полска, Франција, Унгарија, Романија, Белгија, Финска, САД и Јапонија.
                   
Славица Јанешлиева,                Славица Јанешлиева, Точак,
Ангел, акватинта, 40 х 30 см, 2010            линорез, 65 х 70 см, 2012


Текст од каталогот „Впечатоци“ (2012) од кураторот на изложбата Маја Чанкуловска-Михајловска

    Графичар по својата примарна вокација, Славица Јанешлиева континуирано го базира својот творечки опус врз експериментирањето со различните техники на овој медиум. Надминувањето на границите на класичната графичка дисциплина е постојан предизвик за Јанешлиева - уште во своите рани дела (Трло, 1997; Писма, 1998) таа ја надминува традиционалната дводимензионална просторна ограниченост на графичките отпечатоци, за понатаму овие искуства да ги примени во своите „комбинирани“ објекти и инсталации, додека навраќањето кон примарната насоченост кон графиката најмногу се чувствува во изложбата „Наративи и симболи“ од 2004 година. Нејзината најнова изложба на графики под наслов „Впечатоци“, составена од повеќе циклуси кои ја претставуваат нејзината дејност во изминативе пет години, е потврда на посветеноста кон истражувањето на бескрајните можности на одредена графичка техника и доведувањето на истата до нејзините крајни граници, што ја одразуваат исклучителната посветеност на оваа авторка.
    Циклусите дела презентирани под еден генерален наслов „Впечатоци“ се разликуваат помеѓу себе според изборот на техниката, но и визуелниот пристап кон знаковното како репрезентација. Во нив се потврдува специфичниот авторски сензибилитет на Јанешлиева кој во случајов својот фокус го базира врз гестот, односно симболичниот третман на елементите, а акцентот е ставен врз композицијата и ликовната естетика, како и на чувството за пренесување на лирската атмосфера каде како главни „наратори“ се присутни фрагментите од видената / доживеаната (лична) реалност пренесена преку асоцијативни апстрактни форми. Во графичките отпечатоци авторката има тенденција кон перфекција за извлекување максимум од техниката, додека нарацијата карактеристична за препознатливиот творечки јазик на Јанешлиева е само навидум отсутна - таа се јавува како наговестување, шум, далечно ехо во изборот на насловите на делата, кои сугерираат поетика на чувствувањето на моменталните минливи „импресии“.
    Во првиот циклус графики под наслов „Хаику“ (од 2010 година), кој според третманот на презентираното може да се дефинира како знаковен кроки, авторката до совршенство го пренесува потегот на четката, а при печатењето експериментира со техниката акватинта, барајќи ги најдобрите начини за добивање отпечаток кој ќе ја задржи белината на позадината, а ќе ги потенцира потезите. Притоа, присуството на составните елементи е минимално и сведено на две бои со цел постигнување перфекција во изразот и чистота на цртежот. На оваа тенденција се надоврзуваат и графиките од циклусот „Хаику 2“ (работен во период од 2009 до 2012 година), изведени во техниката линорез и изразено богато колоритни, во кој се забележува присуство на повеќе елементи од кои е составена композицијата.
    Следните циклуси „Булки“ (2010-2012) и „Импресии“ (2012) се посветени на природата, конкретно растителниот свет; тие претставуваат соочување со импресиите преку форми со линеарно третирани детали, а како медиум е користена техниката сува игла, која овозможува изведба на поетични сегменти / репрезентации на реалноста изразени преку суптилни треперливи движења со минуциозна обработка и емотивен ритмички набој на мигот. Понатаму, во „Галичник“ (од 2011 година, изработен во линорез и длабок печат), претставите на повеќето планови на обоени плохи, кои се композициски претставени во вид на цврсти компактни целини со специфичен загасен колорит, преку симболичната боја на земјата како и материјал, го одразуваат постоењето на земјата како сеприсутно чувство.
    Во целокупниот творечки ракопис на Јанешлиева нагласено интимистичкиот лирски дискурс е позициониран наспроти ангажираниот карактер на некои нејзини дела. Графиките на Славица Јанешлиева се свртени кон субјективното толкување на стварноста и се одликуваат со интимистички карактер на доживеаното. Во метафизичките простори на најновите дела, концентрираната едноставност во минималистички пренесените сензации и суптилните детали е користена со намера да се изрази суштинската содржина на нештата. Непостојаноста и минливоста на животот како константа во делата на Јанешлиева, со карактеристичен меланхоличен призвук и прифаќање на промените и движењето на циклусите, го одразуваат немирниот истражувачки дух на оваа авторка која постојано го потврдува своето место како еден од најиндивидуалните автори не само во графиката, туку и во рамките на современата македонска ликовна уметност воопшто.Во Македонскиот културен центар во Њујорк, на 27 октомври 2017 година (петок), со почеток во 18:00 часот ќе се отвори изложба на  Славица Јанешлиева со наслов „Впечатоци“.

Јанешлиева е уметница со изразен препознатлив мултимедијален пристап, но по својата примарна вокација таа е графичар, со исклучителна дарба за визуелна нарација.
Изложбата на графики насловена „Впечатоци“ на македонската јавност и беше претставена  во декември 2012- февруари 2013 година во галерискиот простор на Мала станица – Национална галерија на Македонија, под кураторство на аја Чанкуловска-Михајловска, а потоа и во „Магаза“ во  Битола во 2014 година. Со дел од графиките од оваа изложба, Јанешлиева ја претставува Македонија на низа меѓународни жирирани биенални и триенални светски графички манифестации.
„Впечатоци“ обединува неколку графички циклуси (Хаику 1 и 2, Булки, Импресии и Галичник) кои ја потврдуваат посветеноста на Јанешлиева кон истражувањето на бескрајните можности на одредена графичка техника и нејзиниот технички перфекционизам, постигнати преку специфичната визуелна пленливост на графичкиот израз. Теодосиевски во својот осврт кон изложбата ќе потенцира: „Овие Мироовски симплифицирани но експресивно силни графики, работени во различни техники - линорез, акватинта, сува игла - како да го синтетизираат сето нејзино дотогашно искуство. Уметницата сега ги решава проблемите најелементарно - боја, форма, потег! Тоа се безмалу цртачки изблици во различни графички техники, попатно собрани визуелни импресии на морски пејзаж, птица, дрво, ангел, прозорец ...! Односно,
Јанешлиева тука маестрално го решава најтешкиот проблем - со малку да соопшти многу, со лапидарен исказ, со елементарни средства да ја долови, сугерира, пренесе ... суштината!“
Изложбата е финансиски поддржана од Министерството за култура на Република Македонија.
Изложбата ќе биде отворена до 9 ноември 2017 година.

Славица Јанешлиева е родена 1973 година во Скопје. Дипломирала на ФЛУ 1996 и магистрирала на истиот факултет 1998 година. Редовен професор е на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Ова е нејзина 25-та самостојна изложба, а изложувала на над 200 групни (жирирани, курирани и по покана) изложби. Добитник е на повеќе награди. Нејзини дела се наоѓаат во колекциите на 17 музеи во Македонија, Србија, Полска, Франција, Унгарија, Романија, Белгија, Финска, САД и Јапонија.
                   
Славица Јанешлиева,                Славица Јанешлиева, Точак,
Ангел, акватинта, 40 х 30 см, 2010            линорез, 65 х 70 см, 2012


Текст од каталогот „Впечатоци“ (2012) од кураторот на изложбата Маја Чанкуловска-Михајловска

    Графичар по својата примарна вокација, Славица Јанешлиева континуирано го базира својот творечки опус врз експериментирањето со различните техники на овој медиум. Надминувањето на границите на класичната графичка дисциплина е постојан предизвик за Јанешлиева - уште во своите рани дела (Трло, 1997; Писма, 1998) таа ја надминува традиционалната дводимензионална просторна ограниченост на графичките отпечатоци, за понатаму овие искуства да ги примени во своите „комбинирани“ објекти и инсталации, додека навраќањето кон примарната насоченост кон графиката најмногу се чувствува во изложбата „Наративи и симболи“ од 2004 година. Нејзината најнова изложба на графики под наслов „Впечатоци“, составена од повеќе циклуси кои ја претставуваат нејзината дејност во изминативе пет години, е потврда на посветеноста кон истражувањето на бескрајните можности на одредена графичка техника и доведувањето на истата до нејзините крајни граници, што ја одразуваат исклучителната посветеност на оваа авторка.
    Циклусите дела презентирани под еден генерален наслов „Впечатоци“ се разликуваат помеѓу себе според изборот на техниката, но и визуелниот пристап кон знаковното како репрезентација. Во нив се потврдува специфичниот авторски сензибилитет на Јанешлиева кој во случајов својот фокус го базира врз гестот, односно симболичниот третман на елементите, а акцентот е ставен врз композицијата и ликовната естетика, како и на чувството за пренесување на лирската атмосфера каде како главни „наратори“ се присутни фрагментите од видената / доживеаната (лична) реалност пренесена преку асоцијативни апстрактни форми. Во графичките отпечатоци авторката има тенденција кон перфекција за извлекување максимум од техниката, додека нарацијата карактеристична за препознатливиот творечки јазик на Јанешлиева е само навидум отсутна - таа се јавува како наговестување, шум, далечно ехо во изборот на насловите на делата, кои сугерираат поетика на чувствувањето на моменталните минливи „импресии“.
    Во првиот циклус графики под наслов „Хаику“ (од 2010 година), кој според третманот на презентираното може да се дефинира како знаковен кроки, авторката до совршенство го пренесува потегот на четката, а при печатењето експериментира со техниката акватинта, барајќи ги најдобрите начини за добивање отпечаток кој ќе ја задржи белината на позадината, а ќе ги потенцира потезите. Притоа, присуството на составните елементи е минимално и сведено на две бои со цел постигнување перфекција во изразот и чистота на цртежот. На оваа тенденција се надоврзуваат и графиките од циклусот „Хаику 2“ (работен во период од 2009 до 2012 година), изведени во техниката линорез и изразено богато колоритни, во кој се забележува присуство на повеќе елементи од кои е составена композицијата.
    Следните циклуси „Булки“ (2010-2012) и „Импресии“ (2012) се посветени на природата, конкретно растителниот свет; тие претставуваат соочување со импресиите преку форми со линеарно третирани детали, а како медиум е користена техниката сува игла, која овозможува изведба на поетични сегменти / репрезентации на реалноста изразени преку суптилни треперливи движења со минуциозна обработка и емотивен ритмички набој на мигот. Понатаму, во „Галичник“ (од 2011 година, изработен во линорез и длабок печат), претставите на повеќето планови на обоени плохи, кои се композициски претставени во вид на цврсти компактни целини со специфичен загасен колорит, преку симболичната боја на земјата како и материјал, го одразуваат постоењето на земјата како сеприсутно чувство.
    Во целокупниот творечки ракопис на Јанешлиева нагласено интимистичкиот лирски дискурс е позициониран наспроти ангажираниот карактер на некои нејзини дела. Графиките на Славица Јанешлиева се свртени кон субјективното толкување на стварноста и се одликуваат со интимистички карактер на доживеаното. Во метафизичките простори на најновите дела, концентрираната едноставност во минималистички пренесените сензации и суптилните детали е користена со намера да се изрази суштинската содржина на нештата. Непостојаноста и минливоста на животот како константа во делата на Јанешлиева, со карактеристичен меланхоличен призвук и прифаќање на промените и движењето на циклусите, го одразуваат немирниот истражувачки дух на оваа авторка која постојано го потврдува своето место како еден од најиндивидуалните автори не само во графиката, туку и во рамките на современата македонска ликовна уметност воопшто.Видео содржини

Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie