"Радости моја, таму каде што е Бог, таму нема зло.

Се што потекнува  од Бога, е  со возвишен  мир и полезно за душата,

и го приведува човекот кон смирение  и самоосудување".


Свети Серафим Саровски

 

 

 

 

sv.S.sarovski.manastirot.jpg

kire.bogorodica.jpg