3.angeli.so.truba

Otec Gavril
Се во светот има свој центар околу кој се движат нештата. Во нашиот, тоа е Христос и тоа воскрснатиот!
Христос воскресна!


Everything in the world has its own center around which things move. In ours, it is Christ and the Risen One!
Christ is risen!

 

 

19ти април 2020 лето Господово