Бог може сѐ, само „не може“ да го натера човекот да Го сака.
Токму оваа Божествена „немоќ“,
претставува врв на Божествената семоќност,
која го создава човекот според примерот на Божествената слобода!

 

 

Избор од фејсбук страната на: Мина Даниловска