Осудувачот, укорувачот, злопамтилото и горделивиот нема да биде наследник на Божјото Царство. Ако таквиот не се исправи, тогаш нема да го одмине огнената геена.(Преподобен Јосиф Оптински)

 

Преземено од фејсбук страната на: Православен Источник Гевгелија