Христос ни предлага модел во кој преку учество во Крстот Негов ќе воскреснеме духовно – уште сега, а потоа и телесно.

Овој свет ни наметнува модел во кој преку учество во неговите уживања ќе умреме духовно – уште сега, а потоа и телесно.

Христос ни предлага затоа што не сака  да ја наруши нашата слобода, а светот ни наметнува затоа што веќе ја нарушил нашата слобода.“

- Mитрополит Струмички  Наум