„Линијата што ги разделува доброто и злото не поминува низ држави, класи, ниту политички партии, туку низ срцето на секој човек , а потоа и на сите луѓе...Дури и во срцето полно со зло, останува мал мостобран на доброто... А, и во најдоброто срце останува неискоренет, закоравен агол на злото...“ -  Александар Соложењицин

Избор од фејсбук странатана : Моника Николова