IMG_8137

„Речено е: храм се гради со душа и храм се урива со душа! Храм се
гради кога во себе се носи храмот, кога се живее според законите
и според заповедите на верата, а се урива кога храмот ќе исчезне
и ќе се одѕида од човековата душа.“