Љубовта преку Крстот ни се открива.

"Да си споменеме за крстот како избор. За избор од кој се во светот зависи и без кого се во светот ќе е торжество на темнината и злото. За суд дојдов Јас во овој свет, вели Христос. На овој суд на распнатата љубов, вистина и добро стои секој од нас"-о. А. Шмеман.