''...Нашата лична заедница и единството со Бог, во Црквата, е наше спасение, наше благобитие и наше вечно благобитие. Затоа, треба да знаеме дека лично Бог не дозволува да се врзуваме за нешто создадено и минливо, а да го изгубиме она што е несоздадено и неминливо. Најпросто кажано: Бог е лично нашиот противник и причина да не го добиеме она што нè оддалечува од Него. За верниот е толку доволно. Или некој ќе се противи на Бог?...'' Митрополит Струмички г. Наум

 

Избор на:  Весна Смилкова

Фејсбук страна