"Се поубеден сум дека ништо, ама баш ништо не може да се постигне или да се реши со дискусија, аргументирање и дебата - тоа е губење на време. Тешко е да се замислат Толстој, Рембрант или Шекспир на некој семинар кој е посветен на современата уметност. Сѐ што убедува или преобраќа други, расте во самотија, во креативна тишина, никогаш во разговарање. Тоа не значи дека оној кој твори не смее да ја има уневерзалната визија - тој мора да ја има. Но, грешката на нашето време е верувањето во зборови кои довеле до обезвреднување на зборовите...Конечно: во овој свет сѐ што не е врзано за - единственото потребно - , станува отсечено, празно, непотребно и штетно. "Но, барајте го најнапред Царството Божјо и Неговата правда, и сѐ ова ќе ви се придодаде"(Мт.6,33)". о. А.Ш.

 

Избор од фб профил на

Горан Стојчевски