(Божјата благодат)

 bogorodica.ikonostas.jpgБожјата интервенција која во православното вероисповедување на верата е вткаена во силите на животворниот Свет Дух се вика Божја благодат. Зборот благодат доаѓа од грчкиот cariV, а во терминологијата на македонскиот јазик се поистоветува со харизма.
 Покрај ова општо дефинирање на терминот Божја благодат , постојат и други обиди за нејзино објаснување. Така познатиот православен догматичар архимандрит проф. д-р Јустин Поповиќ вели:
 "Сите Божествени стварности, овоплотувањето на Богочовекот Христос, непрекидно точат од себе неизброиливи и неизмерни Божествени сили и енергии, неопходни за човечкото суштество за спасение, за обожување, за охристовување, за оцрквување, за одуховување, за отроичување, за обогочовечување, со еден збор се нарекува благодад."
 Благодатта може да се подразбере уште како и натприродна спасителна сила и енергија што преку Светиот Дух му се дава на човекот како Божји дар, заради искупителното дело на Господ Исус Христос, за нашето духовно очистување, осветување, обожување и наследување на вечниот живот. Тоа е посведочено и во Светото Писмо на Новиот Завет каде стои:
 "Но ќе се оправдаат преку дар со Божјата благодат, а преку откупот во Христа Исуса" (Рим. 3, 24);
 "Зашто по благодат сте спасени преку верата; И тоа не е од вас-Божји дар е" (Еф. 2, 8).
 Кога ја основал својата Црква на земјата, Господ Исус Христос во исто време и ги дал на располагање потребните средства за успешно извршување на нејзината улога и мисија во светот. Тоа се благодатните Божествени не создадени сили и енергии, кои дејствуваат преку сите активности на црковните органи, во нејзината служба, за спасение на сите луѓе и нивно духовно надградување.
 Божјата благодат православниот догматичар протоѓакон Воин Ракиќ ја дефинира како: натприродна Божја сила и негова помош, која им се дава на верните заради нивно осветување, морално усовршување испасение.
 Изворот на благодатта е Св. Тројца. Се излева од Бог Отец, заради заслугите на Бог Син, преку Бог Свети Дух, кој им ја соопштува на верните.
 Православниот теолог Владимир Лоски несоздадените сили и енергии ги детерминира како: Божји дејства кои се природни и нераздвојни од суштината, во кои Бог излегува надвор, се покажува, се соопштува и се дава.
 Божјата благодат му помага на човекот да ја осознае својата грешност, го побудува на покајание, повикува на спасение дава опростување на гревовите, го просветува разумот за да го разликува доброто од злото, во служба на негово спасение и живот вечен.                
                                                                                                                            м-р И. О.