3.to.Naoganje.glava.sv.Jovan.Krstitel

Емпатија...

Да можевме да го  видиме срцето на другиот,

да  согледаме што чувствува и да знаеме

зошто го прави тоа што го прави,

ќе престане обвинувањето.


ПС. Повеќе љубов.“

 

 

 Септември 2021 лето Господово