METEORI

Еднаш, во некој манастир, кај преподобниот отец дошле монаси и го запрашале:

– Оче, често луѓето нè прашуваат: „Има толку многу цркви на оваа наша грешна земја, која од нив е спасоносна?“

Преподобниот отец одговорил:

– Одете и однесете дрва крај мојата ќелија, но повеќе.

По некое време, монасите донеле дрва. Секој донел колку што можел. Почнало да се смрачува. Затропале на вратата кај старецот, тој изглегол и видел натрупани дрва.

– Запалeте оган, – рекол старецот.

Се спуштила ноќ, но добро се гледало, затоа што пламенот бил голем.

Седнале послушниците покрај и молчејќи чекале – што ќе направи старецот следно?

А преподобниот отец му рекол на еден од нив:

– Земи една цепаница од огнот и фрли ја настрана.

Послушникот го направил тоа што му било наредено – зел цепаница која горела и ја фрлил настрана. Таа паднала на земја и постепено се угасила. Лежела на земјата и веќе не горела.

А оганот горел, ги осветлувал луѓето… Поминало малку време. Повторно преподобниот отец им рекол:

– Извадете цепаница од оганот и фрлете ја настрана.

Повторно така направиле. Во меѓувреме, почнало да се разденува.

Старецот станал и, покажувајќи им ги на послушниците угасените и расфрлените цепаници наоколу, рекол:

– Овие се црквите, кои отпаднаа од Христовата Црква. За нив и прашавте. Како што огнот ги напушти тие цепаници, така и Божјата благодат ги напушти тие цркви.

Потоа се свртел кон оганот и рекол:

– А ова е Светата, Соборна и Апостолска (Православна) Црква. Мал е оганот, но постојано гори и свети.

Додека тоа го говорел, изглегло сонцето, осветлило сè наоколу, а преподобниот отец продолжил:

– Така до крајот на векот ќе постои и Светата, Апостолска и Соборна Црква, чувајќи го своето учење во потполност, додека Христос не дојде во сета Своја слава да им суди на живите и на мртвите.

Извор: Која Црква спасава?

 

 https://maranata0.wordpress.com/2010/07/26/%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B0-%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0/