Изреки на Архимандрит Кирил (Павлов) Светогорски                                                         

  Што е тоа Љубов?                                            

         

Што е тоа Љубов?


Љубов- тоа е Сказна. Чудата Божји- тоа е свет на чудесни Сказни, оние Сказни, Кои Бог ги раскажува на Своите деца.... Приказна за Љубовта...                                                    

  Што е тоа Љубов?


Љубов- тоа е голема Вистина. Од мали вистини не се создава голема Вистина, затоа што големата Вистина не се состои од мали вистини.                                                   

   Што е тоа Љубов?


Љубов- тоа е Едноставност. Љубов- тоа е многу едноставно, но ние ја изгубивме нашата едноставност и станавме сложени, затоа на нашата сложеност не и‘ е едноставно да ја разбере едноставноста на Спасението.                                             

         Што е тоа Љубов?


Љубов- тоа е Неизвесност. Најпрво ние стравуваме од неизвесноста во себе, а кога таа ни се открива во нас како Љубов, ние разбираме дека таа Љубов е несфатлива.                                                

      Што е тоа крајна Љубов?


Крајна (врвна) Љубов- да го дадеш својот живот на сите што постојат. Крајност на омразата- уништување на себеси и другите. .                                                     

Што е тоа Совршена Љубов?


Совршена Љубов- тоа е највисок и редок дар: „Бидете совршени, како што е совршен вашиот Отец Небесен’’ (Мт. 5:48).                                                     

Што е тоа добрина и Љубов?


Љубов- тоа е искрена добрина. Да љубиш некого не значи дека си добар. Невозможно е да бидеш навистина добар без љубовта кон Бога.                                                   

   Тогаш, што е тоа Љубов?!


Божествената Љубов- тоа е отвореност на срцето....
                                           
                                                                                     

  На што е подобна Љубовта?


Бог за страдалникот станува величенствена Птица, земајќи го него од земјата на Небесата. Таа Птица е Љубов.                                                   

   Како да ја здобиеш Љубовта? 

 

Здобиј вистинска чистина на срцето- не допуштај ни една блудна помисла.

Како да ја познаеш Љубовта?


Ако сакаш да Го возљубиш Бога и ближниот со сето срце- не љуби го светот; ако го љубиш светот, како би можел да го љубиш Бога и ближниот?                                                    

  Кому Љубов?


Невозможно е да го љубиш непријателот не оставајќи го овој суетен свет, љубејќи го него и борејќи се поради него со луѓето.
             
                                                     

Во што е Љубовта?


Во тоа што човекот може да се спротивстави на злото во себе и така да се уподоби со Христа, Кој му ја подава раката за помош во тоа искачување.
Ако злото нé победува нас, кога ние него навистина не го сакаме, тогаш со секој следен пат ние стануваме сé посилни.                                                     

Што ја убива Љубовта?


Најопасно за Љубовта е твојот ум, кој тебе не ти е потчинет, зашто тој не знае, дека ти си негов вистински сопственик, но таа власт ти треба да ја добиеш од Бог.
                                                    

  Како се придобива Љубовта?


Непрестајната молитва раѓа непрестајна решителност, смирение и непрестајна Љубов- така се придобива Спасението.
 
                                                     

Хилендарски манастир                                                   

 

Кому му е достапна Љубовта?


Во целомудрите се раѓа младоста, но не таа младост, која се стреми кон немирни чувства и емоции; Новата младост се стреми кон таква вечно млада вечност и кон вечно новиот и секогаш роден Бог.                                                    

   Што дава Љубовта?


За оној, кој го љуби животот, таа станува нереална; за оној, кој Го љуби Бог, животот станува Вечност.       

                                               Кому му е достапна Љубовта?


Обичните луѓе Го љубат ‘‘обичниот’’ Бог; но Самиот Бог ги љуби необичните луѓе, кои се подготвени да го љубат необичниот Бог.
                                                     

Што е тоа Љубов?


Оној кој Го љуби Бога, нашол извор кој ја заситува негова ненаситност, зашто тој тече во вечниот Живот.                                                     

 

 
                                           Атон 
                                                     

Колкава е Љубовта?


Додека Го љубиш Бога, ти растеш и твојата душа се шири за да го прими Него заедно со ближните, кои исто така учествуваат во твојот раст.                                                  

    Во што е суштината на Љубовта?


Суштината на Љубовта е секогаш да љубиш.
Суштината на Добрината е секогаш да бидеш добар.                                                     
                                                   

   Кој може да ја смести Љубовта?


Животот не ги љуби гордите така како што гордите го мрзат животот. Бог Самиот ги привлекува кон Себе оние, кои не само што сакаат, туку и можат Него да Го љубат.                                                

      Со што се одликува Љубовта?


Само една Љубов нé учи да простуваме: „Ако им ги простите на луѓето нивните согрешенија, тогаш и вам ќе ви прости вашиот Отец Небесен’’ (Матеј 6:14)                                                    

  Што е тоа пријателство и Љубов?


Вистинската Љубов и вистинскато пријателство се едно и исто.                                                   

   Во што е трагедијата на животот и Љубовта?


Господ нé љуби сите нас, но ние не Го љубиме Господа. Во тоа е и болката и трагедијата на нашиот живот, бидејќи „луѓето повеќе ја засакаа темнината, отколку светлината’’(Јован 3:19).                                                   

   Што е тоа привзаност и Љубов?


Љубовта спасува, а приврзаноста уништува: „И непријатели на човекот ќе бидат неговите домашни’’ (Матеј 10:36).           

                                                

Кој има Љубов?


Оној, кој навистина Го љуби Бога, не бара кај себе жалости.                                                   

   Што дава Љубовта?


Кога душата се вознесува кон Бога, сите нејзини сили се обединуваат во Љубовта, а кога ќе падне во гордост, сите нејзини сили се разделуваат под влијание на омраза, лутина и очај.                                                

      Каква треба да биде Љубовта?


Љубовта кон Бога треба да биде присилена, но никогаш не треба да биде чувствителна.                                                  

    Што е тоа душевна Љубов?


Душевна љубов- тоа е сенка и привидение на Божествената Љубов: „Никој не е добар, освен  единиот Бог’’ (Матеј 19:17)                                                   

   Како да се оствари Љубовта?


Длабока промена на душата е можна само тогаш, кога човекот ќе мине низ страдања, зајакнувајќи се со вера и надеж и имајќи цел ограничено да Му се приближи на Бог на Љубовта, кон таа Љубов која не е од овој свет.                                                  

    Како да се разбере Љубовта?


Подобро да се љуби, отколку да се размислува за Љубовта.                                                  

    Што е тоа лажна Љубов?


Чувствителната сентиметалност не е вистинска љубов.  Плачливост со солзи во очите- тоа не се  духовни солзи.
                                            
                                                      Со што се одликуваат Вистината и Љубовта?


Љубовта може да биде само Вистина, а Вистината- тоа секогаш е Љубов.   
                                             

      Може ли да се измени Љубовта?


Божествената Љубов никогаш не престанува, туку тече од срцето, како поток на Жива Вода. И колку повеќе тече, толку повеќе го раширува срцето: „Кој ќе пие од водата, која ќе му ја дадам Јас, тој никогаш нема да ожедни’’ (Јован 4:14).
Божествената духовна Љубов не може да олади! Оладнува и престанува само човековата Љубов.                                              

        Што ќе биде со Љубовта?


Љубовта треба да победи на земјата.  А ако не победи, тогаш Нејзиниот пораз, сеедно ќе стане победа.
Божествената Љубов не може да престане, таа може само да расте во Вечноста.

 

Извор: http://www.isihazm.ru/?id=381&c_pid=1

 

 

Подготви: Снежана Корнет

6-ти декември, лето Господово 2016

 

Друго:

 

Не му копај јама на другиот

Смирението е вистинската храброст (24.10.2016)

Друго: