Дојдете, да се очистиме со милосрдие и милосрдност кон бедните, не трубејќи пред себе и не покажувајќи ја својата добрина. Нека не знае твојата левица што прави десницата; славољубието нека не го расее плодот на милосрдието, но во тајност да Го молиме Оној Кој ја знае секоја тајна: Отче, прости ни ги нашите гревови, зашто Си Човекољубец.
Вечерна, Недела на Православието

 Поуки од светите отци: Наспроти тврдоглавоста, ќе им го дадете она што е ваше на оние кои ви бараат и ќе бидете колку е можно помилостиви кон оние кои имаат потреба.
Свети Григориј Палама

Молитва:
Нашиот живот е во Твоите раце, Господи. Помогни ни да ги предадеме својот ум, срце и раце на Твоја грижа, за правејќи сè заради Тебе, да ја твориме Твојата волја во смирение, вера и над сè, во љубов. Амин.

Читање од Светото Писмо:
Исаија 4, 2-6; 5, 1-7
Битие 3, 21-24; 4, 1-7
Соломонови Изреки 3, 34-35; 4, 1-22

  Созерцание: Патеката на праведните е како болскава светлина, која свети сè повеќе и повеќе дури не настане ден.
Соломонови Изреки 4, 18

 

Подготви: А.Л.