- ИСПОВЕДИМО ГРЕХ, ПА ГА ОПЕТ ПОНАВЉАМО...

Догађа се да човек много пута дође на исповест и да се сваки пут каје за један те исти грех. Он се заиста искрено каје, али просто нема снаге да тај грех не понавља, нити је довољно одлучан у томе. Господ му шаље Своју помоћ управо због тог кајања и истрајности.

Неки човек упорно је долазио у цркву, падао на колена пред Спаситељевом иконом и горко се кајао због тешког греха који је стално понављао. Душа му је до те мере била измучена да је једног дана рекао: „Господе, уморио сам се од тог греха и никад га више нећу поновити. Позивам те да будеш сведок на Страшном суду да у мом животу од данас више неће постојати тај грех.“ Након тога изашао је из цркве и после извесног времена поново пао у исти тај грех. Поново је дошао у цркву, клекнуо и горко се покајао због свог пада. У том положају, ту испред иконе је умро. Светом Амфилохију је било откривено да је Господ помиловао тог човека.

Ђаво је упитао Господа: „Како можеш да га помилујеш? Зар ти није много пута обећао да више неће понављати грех, зар Те није и самога позвао да будеш сведок и зар Те није сваки пут обмануо?“ На то му је Бог одговорио: „Ако си га ти као човекомрзац, након његовог обраћања мени, толико пута примио назад, како онда ја да га не примим?“- LET'S CONFESS OUR SIN, AND THEN WE REPEAT IT AGAIN...
It happens that a man comes to confession many times and that every time he regrets the same sin. He really sincerely repents, but he simply does not have the strength not to repeat that sin, nor is he determined enough in it. The Lord sends His help to him just because of that repentance and perseverance.
Some man persistently came to church, fell on his knees before the icon of the Savior and regretted bitterly because of the heavy sin he kept repeating. His soul was tormented to the extent that one day he said: "Lord, I am tired of that sin and I will never repeat it again. I invite you to be a witness at the Terrible Court that from today on, that sin will no longer exist in my life. "After that he left the church and after some time fell into the same sin again. He came to church again, kneeling and bitterly repented for his fall. In that position, he died in front of the icon. It was revealed to Saint Amfilohije that the Lord had pardoned that man.
The devil asked the Lord: "How can you have mercy on him? Didn't he promise you many times that he won't repeat sin again, didn't he call you to be a witness and didn't he deceive you every time? "That's what God answered him: "If you as a human hater, after his speech to me, you received him back so many times, how can I not receive him then? "

May be an image of 1 person and outdoors

 

 

Духовне Поуке Светих Отаца наших