3.to.Naoganje.glava.sv.Jovan.Krstitel

Ove godine se navršava 60 godina kako je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu. Ivo Andrić sa suprugom Milicom, oktobra 1961. godine. Reakcija na vest da je dobio Nobelovu nagradu. Ivo Andrić je 1961. u Stokholmu primio Nobelovu nagradu uz zvuke „Marša na Drinu". Pisac je staru, predratnu ploču poneo sa sobom u Švedsku i insistirao da mu nagrada, koju je dobio za sva svoja dela u kojima je uspeo da prenese smisao, život i duh prostora koji su tema njegovih dela, bude uručena uz ovu pesmu.
Šveđanima se melodija mnogo dopala, a pesma se munjevitom brzinom proširila po celom svetu. Godine 1966. švedska grupa „The Spotnicks“ snimila je obradu Marša Na Drinu, a iste godine marš je obradila i čuvena britanska grupa „The Shadows“. Nemački muzičar Džejms Last 1968. snima obradu kompozicije.
Celokupan iznos od Nobelove nagrade donirao za izgradnju bosanskih biblioteka i kupovinu knjiga. I novčani iznos nagrade AVNOJ-a iz 1967. godine i Dvadesetsedmojulsku nagradu iz 1970. godine pisac je dao takođe za razvoj bibliotekarstva Bosne i Hercegovine. Imao je uvid u trošenje iznosa i uplaćivao ga je iz dva dela. Donirao je oko 1,5 milona današnjih evra za razvoj kulture.
Foto: Stevan Kragujević

Извор:

Radioaktivni Komarac