На денешен ден, 26 јануари 1946 година во Скопје излезе од печат првата Македонска граматика од професорот Круме Кепески...
Со Македонската граматика осознаена е структурата на македонскиот јазик, што е поставена уште со формирањето на македонскиот народ и понатаму се развива како сведоштво за нашата самобитност.

Преку Македонската граматика запознаена е светската јавност со посебноста на македонскиот јазик.

Извор: http://cooltura.mk/lingvistika/na-deneshen-den-izleze-od-pechat-prvata-makedonska-gramatika