"Прозорец" - Манастир св.Ана, с.Маловиште, Битола 2008

"Фенер" - Манастир Св.Параскева С.Цапари Битола ,јули 2008

"Октомвриска топлина" - Манастир св.Ана, с.Маловиште, Битола 2008

 

"Манастирски буки" - Манастир св.Ана, с.Маловиште, Битола 2008

 

"Молитва" - црква св.Aтанасиј, с.Велушина, Битола 2007

Автор: Славчо Петковски