„Има голема сиромаштија меѓу нашите деца, на кои, освен парите,

родителите не можеа ништо друго да им дадат.“

„Добра е секоја мака која не поврзува и лошо секое добро кое не разделува.“

 „Додека  човек се преправа дека е она што не е, во него умира сета убавина на она што е.“

 

Aвторот