МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ има чест да Ве покани на
СВЕЧЕНИОТ СОБИР
ПО ПОВОД 100-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА
АКАД. ДИМИТАР МИТРЕВ

Собирот ќе го отвори акад. Таки Фити, претседател на МАНУ

Обраќање на акад. Витомир Митевски,
секретар на Одделението за лингвистика и литературна наука

Обраќање на акад. Катица Ќулавкова

Обраќање на проф. д-р Веле Смилевски

Обраќање на проф. д-р Ангелина Бановиќ-Марковска

Обраќање на проф. д-р Илинка Митрева

Свечениот собир ќе се одржи во Амфитеатарот на МАНУ, на 12 ноември (вторник) 2019 година, во 12 часот