TVITer

Суштината на Исусовата молитва не е во зборовите, туку во постојаната борба за очистување на срцевото живеалиште на Светиот Дух (Јован 14:23). Кој се бори со страв Господов, тој ја познава својата слабост и Го моли Синот Божји Исус Христос за помош и нему Господ му ја подава раката, како кон Петар, и го "носи и води, поддржува и поткрева" на дланките на благодатта.

- Преподобен  Макариј Велики

Изборот го подготви:

 

Снежана Корнет

22.03.2020 лето Господово

 http://preminportal.com.mk/prebaraj?searchword=%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&ordering=newest&searchphrase=all

 

Извор:

Суть Иисусовой молитвы не в словах, а в непрестанной борьбе за очищение сердечной обители для Духа Свята (Ин. 14:23). И кто борется в Страхе Господнем, тот познает свою немощь и просит Сына Божьего Иисуса Христа о помощи, тому Господь протягивает руку, как Петру, и «носит, и водит, и поддерживает, и подъемлет» на ладонях благодати (прп. Макарий великий)