Радувај се, дрво живототворно !
Радувај се,  ти кое неплодно – спасение донесе !
Радувај се, ти кое неродно –  во живот процвета !
Радувај се, ти кое – без крошна
човечкиот род  го засолна !
Радувај се – на тебе дојде Оној Кој ја измени смртта !
Радувај се чесен Крсту Господов !

Слепченски Патерик 14 век