IvicaTodorov


Одговара: Презвитер Ивица Тодоров

 

ПРАШАЊЕ: (од Андреј) Може ли православен христијанин да се зачлени во масонска ложа?

одговор:
На ова прашање ќе одговорам преку зборовите на самиот наш Господ, Спасител и единствен Учител Исус Христос. Тој на своите ученици, како членови на Неговата Црква (έκκλησία) им го вели следното:
"Никој не може да им слугува на двајца господари; оти, или едниот ќе го замрази, а другиот засака; или кон едниот ќе се приврзе, а другиот ќе го презре. Не можете да им служите на Бога и на Мамона. (Матеј. 6, 24)"
"Не секој што ми вели: Господи, Господи, ќе влезе во царството небесно, а само оној што ја исполнува волјата на мојот Отец небесен. (Матеј. 7, 21)"
"А кој ќе се одрече од Мене пред луѓето, и Јас ќе се одречам од него пред мојот Отец небесен (Матеј. 10, 33) "
"Кој има уши да слуша, нека чуе!" (Матеј. 11, 15)

 

{moshits}