sv.Nikola.Kavasila

Поука на денот: Свети Никола Кавасила


На луѓето, одвоени од Бога со тројна преграда: природата, гревот и смртта, Господ им дал да Го поседуваат целосно и да се соединат со Него непосредно, со тоа што Он,

една по една ги отстранил сите пречки:

онаа на природатапреку Своето овоплотување;

онаа на гревотпреку Својата смрт;

онаа на смртта преку Своето Воскресение.

Ете зошто светиот апостол Павле пишува: „последниот враг за уништување е смртта“ (1 Кор. 15, 26).