Одговори на Вашите прашања    

Одговара: отец Горан Стојчевски

Одговор: 
Испитувањето и исповедувањето на нашите постапки кон ближните е секако подвиг кој не води кон вечниот живот во Царството Небесно, а исповедувањето на мислите е повисок степен во нашиот духовен живот за кое секако треба да бидеме повеќе подготвени, па затоа најмногу ќе помогне духовно раководство..

Одговори на Вашите прашања    

Одговара: отец Горан Стојчевски

Прашање од Даниела: Зошто Македонската православна црква прави многу малку, скоро ништо за помош на сиромашните и оние на кои им е потребна помош,на пример, може да организира собирање на зачувани, неоштетени алишта, книги и друг прибор за загрозени ученици и слични хуманитарни акции? Треба само некој да покрене акција да се организѕира .Црквата треба да има главна улога во помош на нашите луѓе во овие тешки времиња.