Одговара: отец Горан Тасески


Прашање од Маја : Зошто за Велигден верниците ја вртат црквата, што симболизира тоа?

 

Одговор:

 Секако објавата пред сите , пред целиот свет а и пред кнезот на овој свет/гјаволот/, дека е победен, затоашто  Христос Воскресна од мртвите и со смртта смртта ја победи и на тие во гробовите живот им дари. Амин.


Христос Воскресе-               амин.


За многу години,  поздрав.