Најпрво  подари насмевка

Направи  луѓето околу тебе да се гордеат со тебе, да те сакаат, да скокаат од радост кога ќе те сретнат. Бидејќи  сите луѓе во својот  живот, во својот дом, во своето  тело, имаат болка, болести,маки, тешкотии, и секој  ја крие својата болка во својата бовча, внатре во срцето, внатре во својот  дом, да не знаат  останатите.

Така  и јас не ја знам твојата болка која ја имаш, и  ти  не знаеш  болката која јас ја  имам. Можам да се смеам, и да викам и да играм, но во длабочината  на душата ме боли, се смеам и викам за да ми ја прикријам мојата болка. Најпрвин насмевни  се или најпрво подари насмевка  на некој друг.

Архимандрит Емилијан