Markov.Panoram.jpg

 Markov.Panoram.jpg

Ох тешки вериги, црни ризи за светот што тлее.

Не знаат колку боли, тоа црвено распетие

 со љубов испишано - на градите на пеперутката.

Да, само такви се тие - скриени, црни,

незабележливи - распнати за светот... пеперутки.

Dragan.Markov.jpg

Dragan.Markov.jpg


Markov.Panoram.jpg

   Markov.Panoram.jpg

Markov.Panoram.jpg

Markov.Panoram.jpg

 

З.Д.

{moshits}