Софија Грандаковска
Од збирката Препечено сонце

ТРИ

angel.tri.jpg

Надевајќи се
Сè станува полесно
Во овој свет за љубов заветен
Во овој свет од нељубов разгмечен.


Верувајќи
Го раснеш човекот во себе
Пред секое зло што како најголемо добро
Сака да го види човекот обезЉубен.

Премудрост,
Да останеме во живот
Заедно ние.