Дните на човекот се како трева; како полски цвет, така прецутува тој;
ќе дувне ли над него ветар, и веќе го нема, и местото веќе нема да се познава.
Псалм 102

 

 

Извор: ФБ страна на манастирот ЗРЗЕ